Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"zabela Kasprzyk"

Wpływ reaktywności alkalicznej kruszyw na trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji betonowych


  Wartykule przedstawiono problematykę dotyczącą reakcji alkalicznej betonu spowodowanej niepożądaną potencjalną reaktywnością alkaliczną kruszyw używanych do produkcji mieszanek betonowych oraz alkaliami zawartymi w cemencie lub/i w dodatkach i domieszkach używanych do produkcji mieszanki betonowej.Wostatnich kilkudziesięciu latach wiele zespołów badawczych pracuje nad efektywnymi, ujednoliconymi metodami badawczymi reaktywności alkalicznej kruszyw stosowanych do produkcji betonu. Potencjalna reaktywność alkaliczna kruszywa oraz alkalia (mocne związki zasadowe) prowadzą do reakcji alkalicznych, a w konsekwencji destrukcji betonu. Właściwe określenie reaktywności kruszywa umożliwia prawidłowe zaprojektowanie trwałości i bezpieczeństwa betonowych/ żelbetowych obiektów budowlanych [4]. Problematyka reakcji alkalicznych zachodzących w betonach nie jest jeszcze dobrze rozpoznana. Szczególnie dotyczy to określenia stopnia obiektywnej reaktywności kruszywa. Ze względu na złożoność reakcji alkalicznych, proces ten powinien być analizowany w przypadku konkretnego kruszywa, cementu oraz dodatków i domieszek do mieszanki betonowej z uwzględnieniem ekspozycji środowiska. Kruszywa ze skał węglanowych, stosowane powszechnie do produkcji betonów, zawierają często obok dolomitu domieszki minerałów ilastych i bezpostaciowej krzemionki, któremogą reagować z alkaliami zawartymi w cemencie, powodując szkodliwą ekspansję w betonie. Destrukcja betonu jest często skutkiemjednoczesnego działania różnych mechanizmów korozyjnych i ich synergicznego współdziałania, np. karbonatyzacja połączona z korozją chlorkową, skurcz betonu w połączeniu z reakcjami alkalicznymi.Ważne jest więc, aby na etapie projektowania konstrukcji betonowej przewidzieć wszystkie możliwe skutki oddziaływania zewnętrznego (środowiska) i wewnętrznego (tkwiącego w materiałach użytych do wykonania betonu), co umożliwi właściwy dobór składników mieszanki betonowe[...]

 Strona 1