Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ NOWARA"

Interfejsy sygnałowe pomiędzy urządzeniami systemu sterowania w powiązaniu z funkcjonalnością i diagnostyką urządzeń

Czytaj za darmo! »

Systemy sterowania, obejmujące dane i programy sterowania oraz część sprzętową wraz z interfejsami sygnałowymi, podlegają ciągłemu rozwojowi wynikającemu z rozwoju nowoczesnych technologii elektronicznych i przemysłowych oraz technik i sieci komputerowych. Systemy sterowania stają się podstawą budowania zintegrowanych systemów zarządzania zakładem wytwarzającym produkt lub dostarczającym usł[...]

 Strona 1