Wyniki 1-10 spośród 23 dla zapytania: authorDesc:"Wiesław Sarosiek"

Problemy eksploatacyjne w wielorodzinnym budynku mieszkalnym z elektrycznym systemem ogrzewania

Czytaj za darmo! »

Zeksploatacją budynku (mieszkania) wiążą się nie tylko koszty ponoszone na jego ogrzewanie, ale również ograniczanie lub intensyfikowanie niepożądanych zjawisk na powierzchniach przegród zewnętrznych (wilgoć i pleśń). Opracowując liczne opinie, wielokrotnie spotykałem się z taką sytuacją w praktyce, ale nigdy na taką skalę jak w zaprezentowanym w artykule, komunalnym wielorodzinnym budy[...]

Redukcja zużycia energii i emisji produktów spalania w wyniku termomodernizacji budynków


  Wprowadzanie w gospodarce (w tym także w budownictwie i sektorze komunalno- bytowym) zasad zrównoważonego rozwoju wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na zagadnienia ochrony środowiska naturalnego. Bardzo duży udział budownictwa w globalnymzużyciu energii jest powodem szukania oszczędności właśnie w tym miejscu. Najistotniejsza jest oczywiście energia dostarczana do budynku podczas jego wieloletniej eksploatacji głównie na potrzeby ogrzewania (utrzymanie odpowiedniej temperatury wnętrza i dostarczenia ciepłej wody użytkowej) oraz oświetlenia. Zmniejszenie zużycia energii jest najlepszym, bo bezpośrednim sposobem redukcji emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Podejmując działania mające na celu poprawę jakości termicznej istniejących budynków, skutkujących dodatkowo efektami w dziedzinie ochrony środowiska, należy zadbać, aby nie spowodować pogorszenia komfortu użytkowania. Standard energetyczny budynków Na przestrzeni lat, wraz ze zmianą cen energii, materiałów budowlanych (w tym izolacji termicznych), a także do pewnego stopnia również zmianą świadomości inwestorów i projektantów, zmieniała się jakość energetyczna powstających budynków.Wtabeli 1 przedstawiono ich podział w zależności od jakości energetycznej. W pozycjach 1, 2 i 3 mieszczą się budynki istniejące, w których nie przeprowadzano kompleksowej termomodernizacji. Budynki umieszczone w pozyc[...]

Wskaźniki jakości energetycznej budynków stosowane w certyfikacji i Warunkach Technicznych DOI:10.15199/33.2018.01.01

Czytaj za darmo! »

Podstawowym elementem racjonalnego gospodarowania energią w budynkach jest wiedza o jego cechach "energetycznych". Z tego względu charakterystyki energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej powinny stać się istotnym elementem "budowlanej codzienności". O ile tak się dzieje w przypadku charakterystyki energetycznej dzięki wprowadzeniu jej do projektu architektoniczno- budowlanego jako elementu obowiązkowego, to o świadectwach charakterystyki energetycznej tego powiedzieć nie można. Informacje zawarte w tych dokumentach powinny być jasne i zrozumiałe dla tych, do których są adresowane.Charakterystyki energetyczne przeznaczone są z założenia dla fachowców biorących udział w procesie budowlanym.Mogąwięc zawierać różnewskaźniki - nawet trudne do oceny przez osoby niekoniecznie mające związek z budownictwemi energią.Natomiast na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej każdy powinien szybko określićwartość energetyczną danego obiektu/lokalu [2]. W artykule przedstawię analizę przydatności poszczególnych wskaźników do oceny jakości energetycznej budynków (lokali). Analiza [...]

Czy opłaca się ponosić dodatkowe nakłady na polepszenie standardu energetycznego jednorodzinnych budynków mieszkalnych

Czytaj za darmo! »

W artykule wyznaczono zużycie energii na cele c.o. trzech wersji budynku jednorodzinnego o powierzchni 177 m2 (standardowy, energooszczędny i pasywny). Na podstawie niezbędnych nakładów i możliwych oszczędności eksploatacyjnych oszacowano opłacalność wznoszenia budynków niskoenergetycznych, przez wyznaczenie wskaźników ekonomicznych SPBT, NPV, CS, CSE, przy założeniu, że standardem jest[...]

Zastosowanie termowizji w diagnostyce wad budynków oraz przy odbiorach prac termomodernizacyjnych

Czytaj za darmo! »

Mimo coraz lepszej jakości współczesnych budynków wady termiczne zdarzają się często i są uciążliwe dla użytkowników. Ze względu na specyfikę użytkowania ujawniane są głównie w budynkachmieszkalnych. Najlepszą i najefektywniejszą metodą wykrywania wad termicznych jest przegląd budynku za pomocą kamery termowizyjnej. Zaletąmetody jest nieinwazyjność, co znacznie obniża koszty badania. Z[...]

 Strona 1  Następna strona »