Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jan ANDRULONIS"

Wybrane metody ogrzewania rozjazdów kolejowych - artykuł przeglądowy

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metody grzania rozjazdów stosowane przez zagraniczne zarządy kolejowe i na PKP. Omówiono wyniki badań efektywności ogrzewania rozjazdów kolejowych grzejnikami oporowymi bez otulin i z otulinami oraz wyniki badań indukcyjnego ogrzewania rozjazdów kolejowych przeprowadzone przez COBiRTK (CNTK) w Warszawie. Abstract. The paper presents crossover heating methods used by foreign railway administration and in polish PKP. Research findings on heating the crossovers with resistance heater without and with lagging as well as research findings on inductive heating carried out by Warsaw COBiRTK (CNTK) has been discussed. (Chosen methods heating crossover railway system - inspection article). Słowa kluczowe: efektywność ogrzewania rozjazdów, system eor, system ior, cykl [...]

 Strona 1