Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Krzyżowska"

Efect of the diisocyanate type on the properties of polycarbonateurethanes for permanent implants. Wpływ rodzaju diizocyjanianu na właściwości poliwęglanouretanów przeznaczonych na implanty stałe


  Hexamethylene, 4,4'-dicyclohexylmethylene and isophorone diisocyanates were reacted with a com. oligocarbonatediol and ethylene glycol and glycerol to resp. polycarbonateurethanes in 2 step synthesis. The products were studied for structure, degree of phase sepn., d., hardness, Young modulus, tensile strength, resilence, abrasive wear and toxicity. The polymer based on hexamethylene diisocyanate showed the best applicability for the long term implants. Zbadano wpływ diizocyjanianu heksametylenu (HDI), 4,4'-dicykloheksylometanu (HMDI) oraz izoforonu (IPDI) użytych do wytwarzania poliwęglanouretanów na ich właściwości mechaniczne i chemiczne. Oceniono toksyczność wytworzonych materiałów. Na podstawie analizy uzyskanych wyników wytypowano diizocyjanian do wytworzenia poliwęglanouretanów do zastosowań na implanty długoterminowe. Schorzenia kręgosłupa, będące dzisiaj chorobami cywilizacyjnymi, często kończą się interwencją chirurgiczną. Obecnie najpopularniejsze są dwie metody leczenia operacyjnego. Pierwsza z nich to stabilizacja kręgosłupa1) polegająca na usztywnieniu zwyrodniałego segmentu ruchowego, który tworzą dwa kręgi połączone krążkiem międzykręgowym. Druga to wszczepianie implantów krążka międzykręgowego lub jądra miażdżystego. Stosowane obecnie implanty krążków międzykręgowych2) opierają się na schemacie przegubu kulistego. Rozwiązanie to często powoduje uszkodzenie krążków na poziomach powyżej leczonego, i jest spowodowane przesztywnieniem segmentu ruchowego3). Dlatego wiele grup badawczych opracowuje nowe materiały i rozwiązania konstrukcyjne umożliwiajace przywrócenie stanu fizjologicznego odcinka kręgosłupa, zniszczonego na skutek zmian zwyrodnieniowych lub wypadków, uwzględniając wymagania stawiane materiałom przeznaczonym na implanty długoterminowe4), jak również założenia dotyczące implantów krążka międzykręgowego5, 6). [...]

 Strona 1