Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir Gąsiorowski"

Trwałość konstrukcji murowej

Czytaj za darmo! »

Nawet najlepszy projekt budynku nie zrekompensuje błędów wykonawczych. A dobra praktyka na budwie to m.in. dobór materiałów o jakości odpowiadającej wykonywanemu zadaniu. W przypadku murów, które w czasie eksploatacji podlegają oddziaływaniu różnych zewnętrznych czynników (zmiany temperatury, zmiany wilgotności, drgania, obciążenia, oddziaływanie wody, itp.), dobór rodzaju stosowanej z[...]

Zaprawy murarskie - dlaczego pogarsza się ich jakość?

Czytaj za darmo! »

Budujemy domy jak Grecy, Rzymianie. Często mam jednak wrażenie, że robili oni to zdecydowanie lepiej od nas. Wiele ich budynków przetrwało próbę czasu, a nasze, współczesne, po kilkunastu, kilkudziesięciu latach eksploatacji nadają się do remontu lub co najmniej gruntownej renowacji. Jest to wynik zbiegu wielu zdarzeń, które spowodowały, że pomimo tego, iż w ciągu ostatnich kilkudziesięc[...]

Przewodnik po zaprawach

Czytaj za darmo! »

Nie ma zapraw uniwersalnych. Właściwości zaprawy cementowej są różne od analogicznych właściwości zaprawy wapiennej. W obrębie rodziny zapraw cementowo-wapiennych również występują istotne różnice. Zła selekcja zapraw może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń muru. Zwykle przy projektowaniu konstrukcji murowych dużą wagę przykłada się do wyboru materiałów ściennych, lecz niewielką [...]

Zmiany w wyrobach budowlanych pod wpływem wilgoci i temperatury

Czytaj za darmo! »

Wiele budynków ulega znacznej deformacji tuż po wybudowaniu. Proces tenmoże zakończyć się mniejszym lub większym uszkodzeniem konstrukcji murowej. W Polskiej Normie PN-B-03002 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie (tzw. norma murowa), liczącej 70 stron, na zagadnienia poświęcone zmianomi reakcjom konstrukcjimurowych wynikających ze skurczu oraz odkształcalności termicznej mate[...]

Co powoduje powstawanie wykwitów solnych?

Czytaj za darmo! »

Oprzyczynach powstawania wykwitów, ich klasyfikacji powstało już wiele opracowań. Niektóre z nich były prezentowane na łamachmiesięcznika "Materiały Budowlane". Przewodnim motywemtego artykułu jest zwrócenie uwagi czytelników na cztery aspekty powstawania wykwitów solnych. Czynniki, takie jak: woda; czas; temperatura; skład surowcowy zapraw, a co za tym idzie ich przepuszczalność oraz z[...]

Wapno do lamusa?

Czytaj za darmo! »

Od czasu do czasu spotykam się z twierdzeniem, że wapno jest nikomu niepotrzebnym dodatkiem do zapraw budowlanych, a jeśli są nawet tacy, którzy je stosują, to robią to jedynie z przyzwyczajenia i przywiązania do tradycji. Chyba że chodzi o prace konserwatorskie i renowacyjne, to w tym jednym przypadku wapno ma status "niedającego się niczym zastąpić materiału wiążącego". Wbrew wszystk[...]

Naprawa starych murów

Czytaj za darmo! »

Naprawa starych murów jest wyzwaniem zarówno dla konserwatorów, jak i firm wykonawczych zajmujących się renowacją zabytków. Jest też wyzwaniemdla producentów oferującychmateriały do naprawy starych konstrukcjimurowych. Liczne są przykłady "nieudanej renowacjimurów". Za nieudaną naprawęmożna np. uznać pojawienie się namurach wykwitów solnych (fotografia 1), które przed renowacją nie były obecne (fotografia 2).Czasami, po zastosowaniu nowych zapraw, stare cegły ulegają przyspieszonej degradacji. Zdarza się również, że to właśnie nowe cegły nie wytrzymują próby czasu, gdy tymczasem stare mają się dobrze. Dlaczego tak się dzieje? Konstrukcja murowa powinna być zawsze analizowana pod kątem interakcji, jakie zachodzą pomiędzy zaprawami i cegłami. Współcześnie produkowane materiały ś[...]

Gdzie ci murarze?

Czytaj za darmo! »

Nowe budynki, a szczególnie te budowane w technologii hybrydowej, czyli obiekty powstałe z połączenia szkieletu żelbetowego ze ścianami wypełniającymi są wykonywane tak, jakby ci, którzy te ściany murowali, chcieli wszystkim dookoła powiedzieć: nie ma się co przejmować, że krzywo wymurowane (fotografia 1), przecież system dociepleniowy to wszystko przykryje. System dociepleniowy, co prawda, przykryje ścianę z zewnątrz budynku i zamaskuje błędy wykonawcze, lecz nie zapobiegnie zarysowaniu ścian, które będą widoczne od strony klatek schodowych lub mieszkań. Tak źle, jak obecnie, z doboremwłaściwej zaprawy do rodzaju stosowanych elementów murowych oraz z dokładnością i starannościąmurowania jeszcze nigdy dotychczas nie było. Iluzją jest przekonanie, że niezależnie od teg[...]

Tajemnicze ogłoszenie

Czytaj za darmo! »

W numerze kwietniowym miesięcznika "Materiały Budowlane" (4/2009) ukazało się nikomu nic niemówiące ogłoszenie Plastyfikator do zapraw "Wapno w płynie" nie jest wapnem..., wobec tego nie zastępuje wapna hydratyzowanegowzaprawach. Treść niezbyt jasna,wielu czytelnikówzastanawiało sięwięc zapewne, o cowtym wszystkim chodzi? Czy to jakaś nowa forma reklamy? Nie, to nie była reklama. Ogłoszenie o przytoczonej treści jest echemtoczącego się od dłuższego czasu sporu, czy naturalne wapno daje się zastąpić domieszkami chemicznymi? Czy uprawnione jest porównywanie domieszek chemicznych (plastyfikatorów) do wapna? Czy informacje podawane na opakowaniach produktów typu: Zastępuje wapno w zaprawie lub pozwala na wyeliminowanie wapna z zaprawy są zgodne z prawdą? Czy wreszcie wapno w płyni[...]

 Strona 1  Następna strona »