Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Bernard Głowocz"

Zabezpieczenie szyn zbiorczych z układem rezerwowania wyłączników typu TSL-6 efektem 30 lat doświadczeń produkcyjnych i eksploatacyjnych DOI:10.15199/74.2016.3.4


  Artykuł przedstawia historię rozwoju krajowej produkcji zabezpieczeń szyn zbiorczych i układów rezerwowania wyłączników typu TSL oraz zmiany sukcesywnie wprowadzane w tych zabezpieczeniach, zarówno wynikające z postępu technicznego, wymagań i doświadczeń eksploatacyjnych, jak i tendencji światowych w tej dziedzinie. Historia zabezpieczeń TSL RTIs-22 Pierwsze zabezpieczenie szyn zbiorczych zostało oznaczone symbolem RTIs-22, było pierwowzorem zabezpieczeń typu TSL, wyprodukowano je w warsztatach ZEOPd Katowice i zostało zainstalowane na rozdzielni 110 kV Zawadzkie w 1971 r. Było to zabezpieczenie wg aktualnych określeń typu rozproszonego i składało się z odrębnych członów pomiarowych systemowych i sumy, sumowników prądowych oraz przekaźników komutacyjnych i wyłączających. Całość była instalowana na tablicach przekaźnikowych. Tego typu zabezpieczenia produkowano w latach 1971-1973, zostały one zainstalowane na 10 rozdzielniach. Było to zabezpieczenie typu różnicowo-prądowego stabilizowanego, z sumownikami prądowymi i tranzystorowymi układami pomiarowymi oraz bardzo prostą logiką działania opartą na zestykach przekaźników odwzorowania. Miało przełączniki do zmiany nastaw, mierniki do pomiaru prądu różnicowego i przyciski do testowania. TSL-1 Następna wersja zabezpieczenia szyn zbiorczych, oznaczona symbolem TSL-1, została wyprodukowana w 1973 r. i zainstalowana na rozdzielni 110 kV Elektrowni Halemba. Było to pierwsze zabezpieczenie w wersji szafowej. Człony pomiarowe i sumowniki prądowe zostały umieszczone w poszczególnych panelach. Było to zarazem pierwsze zabezpieczenie szyn zintegrowane z układem rezerwowania wyłączników. Zasada pomiaru jak i logika działania była podobna jak w RTIs-22. Zabezpieczenie tego typu wyprodukowano tylko w jednym egzemplarzu. TSL-2 Ze względu na to, że konstrukcja mechaniczna zabezpieczenia TSL-1 była bardzo skomplikowana, w 1975 r. opracowano (w Zakładzie Produkcyjno-Remontowym Energetyki w K[...]

Przekaźniki wyłączające RSH-3

Czytaj za darmo! »

ZPrAE jest firmą produkcyjną i usługową, specjalizującą się w dostawach aparatury zabezpieczeniowej dla energetyki. Najważniejsze z produkowanych urządzeń to nowoczesne zabezpieczenia szyn zbiorczych (ZSZ) typu TS-6/TSL-6 i TS-7 oraz układy rezerwowania wyłączników (LRW) typu TL-6r, TL-7 i TLH-5 dostarczane dla krajowych rozdzielni 110, 220 i 400 kV. Są to oryginalne, własne opracowania firmy ZPrAE, która w zakresie tych zabezpieczeń kontynuuje doświadczenia i tradycje Południowego Okręgu Energetycznego. Opracowując z końcem lat 90. nową generację tych zabezpieczeń, postanowiono rozwiązać też problem zapewnienia odpowiednich elementów wykonawczych, tj. przekaźników wyłączających (gdyż takich przekaźników nik[...]

 Strona 1