Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jiří DEJMEK"

Experimental device for measuring fuel cell PEM membrane degradation

Czytaj za darmo! »

The paper deals with the development of an experimental measurement device for a deep online analysis of PEM membrane degradation process used in the fuel cell technology. Explained are main parts, used measurement methods and their errors, and planning extensions of the device. In conclusion, the numerical and measured data of non-reversibility synthesis are compared and the results are discussed. Streszczenie. W artykule omówiono eksperymentalne urządzenie pomiarowe do dokładnej analizy procesu degradacji membrany do wymiany protonów w ogniwie paliwowym. Urządzenie działa w czasie pracy ogniwa. Omówiono główne podzespoły, metody pomiarowe i ich niedokładności oraz planowane udoskonalenia. We wnioskach porównano wyniki analizy numerycznej i pomiarów powstawania nadnapięcia. (Eksperym[...]

Influence of dmensions of electrodes on pumping head of an MHD pump

Czytaj za darmo! »

The magnetohydrodynamic pumps with their simple design and resistive construction are suitable for industrial applications handling highly corrosive and aggressive materials. For an experimental prototype, the influence of dimensions of electrodes on the driving force of the pump was investigated. The dimensions that provided the highest driving force have been suggested for use in the prototype. Streszczenie. Magnetohydrodynamiczne pompy z ich prostym projektem i odpornościową konstrukcją są wygodne do stosowania w wielu zastosowaniach przemysłowych zmagających sie z intensywną korozją i materiałami agresywnymi. Dla potrzeb prototypu doświadczalnego przebadano wpływ rozmiarów elektrod na siłę ciągu pompy. Wymiary, przy których występuje maksymalna siła ciągu. Zostały zaproponowane na potrzeby prototypu. (Wpływ wymiarów elektrod na parametry pompy MHD) Keywords: magnetohydrodynamic pump, numerical analysis Słowa kluczowe: pompa magnetohydrodynamiczna, analiza numeryczna Introduction The magnetohydrodynamic (MHD) pumps with their simple design and resistive construction containing no moving parts are especially suitable for industrial applications handling highly corrosive and aggressive materials that are electrically conductive. For example, fluids with high value of electrical conductivity, such as molten metals or salts, acts as coolants in nuclear reactors of the fourth generation and MHD pumps are used to force their circulation with great success, see [1], [2]. Our team has focused on [...]

 Strona 1