Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Pyrzowski"

Badania doświadczalne segmentu walidacyjnego kompozytowej kładki pieszo-rowerowej DOI:10.15199/33.2015.04.20


  W artykule przedstawiono zakres badań zrealizowanych na segmencie walidacyjnym o długości ~3 m będącym wycinkiemdocelowej kompozytowej, powłokowej kładki pieszo- -rowerowej. Wykonane testy statyczne i dynamiczne pozwoliły na ocenę pracy konstrukcji i potwierdziły przyjęte na etapie projektowania założenia teoretyczne. Słowa kluczowe: kładka dla pieszych, kompozyt, badania walidacyjne.Omawiane rozwiązanie kładki pieszo-rowerowej w całości wykonanej z materiałów kompozytowych [1] jest zgodne z aktualnym światowym trendem poszukiwania materiałów budowlanych pozwalających projektować konstrukcje lekkie, trwałe oraz wyróżniające się architekturą. Przyjęte założenia i rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na zaprojektowanie konkurencyjnej cenowo kładki o rozpiętości do 16 m, możliwej do wykorzystania nad dwupasmowymi jezdniami ruchu przyspieszonego. Projekt takiej kładki pod akronimem FOBRIDGE jest realizowany przez konsorcjum utworzone przez Politechnikę Gdańską (lider), Wojskową Akademię Techniczną oraz firmę ROMA Sp. z o.o. [1]. W przypadku obiektów innowacyjnych proces projektowania wymaga przeprowadzenia badań doświadczalnych. Wpierwszym kroku wykonuje się badania identyfikacyjne parametrów m[...]

Badania kolejowego mostu łukowego o największej rozpiętości w Polsce DOI:10.15199/33.2016.07.19


  W artykule przedstawiono badania odbiorowe zrealizowane na nowo wybudowanym dwutorowym moście kolejowym nad rzeką MartwaWisła w ciągu linii 226 do Portu Gdańsk. Obecnie, w swojej klasie, jest to obiekt o największej rozpiętości przęsławPolsce (Lt = 124m).Układ nośny, zaprojektowany na obciążenie k + 2, tworzą trzy łuki bezprzegubowe ze ściągiem, z podwieszoną do nich za pomocą cięgien ortotropową konstrukcją pomostu. Podczas badań statycznych wykorzystano balast złożony z 6 lokomotyw o masie 116 ÷ 120 t, realizując 6 schematów ustawienia. Zakres badań obejmował pomiar przemieszczeń pomostu i łuków, odkształceń/naprężeń pomostu, siływwybranychwieszakach oraz osiadania podpór.Wpróbach dynamicznych tabor kolejowy przemieszczał się po moście z prędkością 10 ÷ 80 km/h. Rejestrowano zmianę w czasie (ewolucję) przemieszczeń, odkształceń/ naprężeń i przyspieszeń w punktach pomiarowych zlokalizowanych na pomoście oraz na łukach. Testy zakończyły się pozytywnym wynikiem, umożliwiającym przekazanie obiektu do eksploatacji w warunkach zgodnych z założeniami projektowymi. Słowa kluczowe: most łukowy, próbne obciążenie, MES.zastosowaniempo- 1) Politechnika Gdańska,Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 2) Akredytowane Laboratorium Badawcze Aspekt Sp. z o.o., 3) BPBK S.A. *) Adres do korespondencji: e-mail: mmisk@pg.gda.pl Streszczenie. W artykule przedstawiono badania odbiorowe zrealizowane na nowo wybudowanym dwutorowym moście kolejowym [...]

 Strona 1