Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marek Płuciennik"

Rozliczanie kosztów ciepła w budynku wielolokalowym

Czytaj za darmo! »

Właściciele lub zarządcy budynków (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego itp.), będący odbiorcami ciepła w budynkach wielolokalowych, w których znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe, mają obowiązek rozliczania na te lokale kosztów ciepła, zgodnie z zasadamiokreślonymiwart. 45austawy z10kwietnia1997r.-Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. nr 89, poz. 625, nr 104, poz. 708, nr 158, poz. 1123 i nr 170, poz. 1217, z 2007 r. nr 21, poz. 124, nr 52, poz. 343, nr 115, poz. 790 i nr 130, poz. 905, z 2008 r. nr 180, poz. 1112 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. nr 3, poz. 11, nr 69, poz. 586). Wysokość opłat za ciepło, pobieranych od osób zamieszkujących lub użytkujących te lokale, powinna być ustalana w taki sposób, aby zapewniała pok[...]

 Strona 1