Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"KAMIL WIŚNIEWSKI"

Kleje lubiące wyzwania

Czytaj za darmo! »

Płytki o dużych formatach wymagają użycia specjalnych zapraw klejących. Takie okładziny mają dużą masę, dlatego do okładzin wielkoformatowych nie nadają się podstawowe zaprawy klejące. Jeżeli dodatkowo będą one przyklejane na ścianach to wymagają zaprawy klejącej, która powinna odznaczać się zwiększonym oporem na obsuwanie (oznaczenie T wg normy PN-EN 12004, spływ ≤ 0,5 mm). W przypad[...]

Ściana dobrze wycekolowana

Czytaj za darmo! »

Wygładzenie ścian wewnętrznych za pomocą białych gładzi szpachlowych jest wciąż jednym z najczęstszych sposobów przygotowania ich przed malowaniem lub tapetowaniem. Firma CEDAT, producent chemii budowlanej marki CEKOL, ma w swojej ofercie kilka produktów ściśle przeznaczonych do tych prac, często zwanych po prostu cekolowaniem.CEKOLA-45 finisz jest gotową szpachlówką dekoracyjną na bazie dyspersji akrylowej oraz naturalnych, wysokojakościowych wypełniaczy. Służy do wyrównywania i szpachlowania powierzchni przed malowaniem, a także do uzyskania powłok o charakterze dekoracyjnym. Można ją stosować jedynie wewnątrz budynków na podłożach betonowych, gipsowych, płytach kartonowo-gipsowych, wysezonowanych tradycyjnych tynkach cementowo- wapiennych. Nadaje się do nakładania ręcznego [...]

Piękny i trwały taras

Czytaj za darmo! »

Tarasy czy balkony możemy zaliczyć do jednych z najtrudniejszych do wykonania elementów budynku. Miejsca te powinny być wykonane w sposób zapewniający trwałość przez lata. Trzeba pamiętać o tym, że są one nieustannie narażone na oddziaływanie wielu czynników, takich jak woda, niska temperatura zimą oraz duże nasłonecznienie latem. Należy zwrócić uwagę, że taras lub balkon to nie tylko dobrze dobrana okładzina ceramiczna, ale również jego odpowiednia konstrukcja. Inna będzie konstrukcja tarasu na gruncie, a inna nad pomieszczeniem ogrzewanym czy nieogrzewanym. OdpowiednIA konstrukcja Wykonawcy często zapominają, że miejsca tego typu muszą być wykon[...]

Jak prawidłowo wykonać okładziny ceramiczne


  Podstawą każdego nawet najmniejszego remontu czy innych prac wykończeniowych i dekoracyjnych jest planowanie. Odpowiednio zaplanowana praca w połączeniu z właściwym doborem odpowiednich materiałów uchroni inwestora od ewentualnych problemów w przyszłości. Częstym błędem pojawiającym się już na etapie planowania i potem podczas prac wykończeniowych jest niewłaściwy dobór materiałów. Niektórzy wykonawcy nie martwią się o to, co może zdarzyć się podczas eksploatacji, jeśli dany produkt zostanie użyty niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Właściwy dobór materiału W zależności od miejsca wykonywania okładziny mogą być użyte różne rodzaje płytek ceramicznych. Inne stosuje się na tarasie czy balkonie, a inne wewnątrz budynku, inne na posadzkę a inne na ścianę. Przy wyborze zaprawy klejącej należy więc zwrócić uwagę na następujące parametry: miejsce zastosowania - wewnątrz ? ? czy zewnątrz budynków; rodzaj okładziny - płytki ceramicz- ? ? ne, kamienne, gresowe, klinkierowe, marmur itd.; nie każda zaprawa klejąca może być bowiem użyta do każdego rodzaju płytek; rodzaj podłoża, na które będą przy- ? ? klejane płytki (betonowe, płyta kartonowo- gipsowa, tynk gipsowy, ogrzewanie podłogowe itd.). Specjalnej uwagi wymagają okładziny klinkierowe oraz kamienne. Tego rodza[...]

Gładź cementowo-polimerowa CEKOL C-35

Czytaj za darmo! »

Oferta rynkowa urządzeń domechanicznego wykonywania gładzi jest bardzo bogata. Obok specjalnych agregatów do narzucania materiałów cienkowarstwowych, coraz częściej na budowach pojawiają się specjalne urządzenia do dalszej obróbki gładzi - szlifowania i wygładzania. Idealne połączenie Dobór odpowiednich urządzeń w połączeniu z nowoczesnymi produktami chemii budowlanej stanowi dla inwestora korzystną zarówno pod względem czasowym, jak i finansowym, alternatywę wykonywania robót wykończeniow[...]

Mikrostruktura i parametry warstw gazoczułych na bazie SnO2 otrzymanych metodą zol-żel

Czytaj za darmo! »

W ostatnich kilkudziesięciu latach obserwuje się dynamiczny rozwój wszelkiego rodzaju sensorów. W szczególności intensywne badania prowadzone są nad czujnikami chemicznymi, gdyż bardzo często od ich jakości zależy nie tylko zdrowie ale i życie ludzi. Obecnie badania prowadzone w tym zakresie, koncentrują się na poszukiwaniu nowych materiałów sensorowych oraz na optymalizacji procesu technolo[...]

Wpływ warstwy przyelektrodowej na parametry czujnika rezystancyjnego

Czytaj za darmo! »

Rezystancyjne czujniki gazu to konstrukcyjnie, mało skomplikowane układy elektroniczne zawierające dwie elektrody oraz warstwę gazoczułą. W zależności od konstrukcji elektrody są przykryte warstwą gazoczułego materiału tlenkowego lub położone są na nim [1]. Jednak analiza struktury czujnika, mikrostruktury materiałów tworzących czujnik oraz zjawisk fizykochemicznych zachodzących w tego rodzaju czujnikach pokazuje jakie czynniki wpływają na ich parametry. W wielu pracach opisywany jest wpływ: - rodzaju materiału gazoczułego [2], - preparatyki materiału gazoczułego [3], - rodzaju domieszek modyfikujących [4], - metod domieszkowania gazoczułych materiałów tlenkowych [5], na parametry użyteczne czujnika. Ponieważ zmiana rezystancji półprzewodnikowego materiału gazoczułego stanowi źródło sygnału wyjściowego tego rodzaju czujnikach, to do pomiaru tych zmian konieczne są elektrody. Biorąc pod uwagę, że kontakt elektroda-materiał gazoczuły to kontakt metal-półprzewodnik, należy się spodziewać, że w obszarze tym zachodzą różne zjawiska fizyczne typowe dla tego rodzaju kontaktów, jak również zjawiska fizykochemiczne charakterystyczne dla katalizy heterogenicznej. Zatem należy się spodziewać, że obszar przyelektrodowy ma duży wypływ na wartość sygnału wyjściowego rezystancyjnych czujników gazów. Dlatego materiał elektrody powinien: - być stabilny fizykochemicznie, - zapewniać kontakt omowy z warstwą czynną, - nie wchodzić w reakcje chemiczne z warstwą czynną, - nie modyfikować właściwości katalitycznych warstwy gazoczułej. Rezystancyjne czujniki gazów najczęściej zawierają elektrody złote, które charakteryzują się mniejszą rezystancją, w porównaniu z elektrodami platynowymi [6]. Podobnie jak platyna są stabilne chemicznie w szerokim przedziale zmian temperatury. Ponadto, materiał elektrod powinien zapewniać odpowiedni kontakt elektryczny (najlepiej omowy) z materiałem gazoczułym i nie powinien z nim oddziaływać chemicznie. Uważa si[...]

Mikroprocesorowy miernik rozkładu temperatury w profilu gleby

Czytaj za darmo! »

Jednym z istotnych czynników środowiska jest temperatura gleby. Parametr ten, ze względu na swoją ważność znajduje się na liście elementów agrometeorologicznych, które podlegają systematycznym pomiarom [8]. Zmienność temperatury w profilu gleby w istotny sposób wpływa na przebieg wegetacji roślin oraz na kształtowanie się zasobów wodnych gleby [1-3]. Znajomość rozkładu temperatury w profilu[...]

Characterisation of a heterojunction structure based on Au doped WO3 and SnO2


  Gas and humidity sensors based on semiconductor metal oxides and solid electrolytes have been studied extensively during the last few decades. The main work in this area is aimed at improving the basic parameters of these sensors to achieve better sensing performance. Nowadays there are a variety of commercial available sensors. Nonetheless it has not been possible to make a highly selective and sensitive sensor with fast response time. The presence of various gases or water vapour in the atmosphere affects the sensor performance and influence the output signal. Semiconductor gas sensors show poor selectivity, which makes them insensitive to low gas concentrations. Several methods have been found to overcome this problem. The most frequently used methods are the modulation of the working temperature of the sensing structures and the application of new materials with improved catalytic properties [1, 2]. Another option is the construction of semiconductor gas sensors based on a heterojunction formed between different metal oxides. The analysis of reactions occurring in the single phase materials and at the junction can improve the selectivity and sensitivity of such structures. For the first time this class of devices was used as humidity sensors. For the application in measurement systems, both p-n and n-n junctions were propsed by authors [3-5]. In this paper we study[...]

Analiza zjawisk w czujnikach o mieszanym potencjale


  Rozwój cywilizacyjny w dziedzinie medycyny, ochrony środowiska i szeroko pojętym przemyśle, spowodował zapotrzebowanie na systemy pomiarowe pozwalające dokładnie określić skład różnych atmosfer gazowych. Podstawą takich układów pomiarowych są detektory i czujniki zdolne przetworzyć informację o wielkości nieelektrycznej na sygnał użyteczny analitycznie. Jedną z grup sensorów gazów, która znalazła szerokie zastosowanie, są czujniki potencjometryczne. Najpopularniejszym przykładem tego typu przyrządów jest sonda lambda stosowana w układach kontroli procesów spalania w silnikach samochodowych czy elektrociepłowniach. Jednak problemy związane z zasadą działania tego typu czujników i doborem odpowiednich materiałów do ich konstrukcji spowodowały, że obecnie pracuje się nad nowym typem potencjometrycznego czujnika gazu, zwanego czujnikiem o mieszanym potencjale. W niniejszej pracy przedstawiono wstępne wyniki badań grubowarstwowego czujnika o mieszanym potencjale do oznaczania siarkowodoru. W doniesieniach literaturowych elektrody wskaźnikowe nie mają ze sobą bezpośredniego kontaktu. Natomiast w badanym czujniku elektrody wskaźnikowe na bazie SnO2 i [...]

 Strona 1  Następna strona »