Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jakub Bratkowski"

Baza danych jakości wody, jako element systemu wspomagania decyzji w zdrowiu publicznym


  Jednym z podstawowych celów opracowywanych i wdrażanych w Europie strategii na rzecz środowiska i zdrowia jest zapewnienie społeczeństwu i decydentom ogólnego dostępu do informacji. Realizację tych celów zapewnia, m.in. dynamiczny rozwój różnych Systemów Wspomagania Decyzji oraz efektywnych baz danych, umożliwiających przeprowadzenie analiz na podstawie danych pochodzących z różnego rodzaju źródeł. Celem artykułu było przedstawienie opracowanej w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny i wdrożonej w Państwowej Inspekcji Sanitarnej bazy danych, funkcjonującej jako element systemu informacyjnego dotyczącego jakości wody w Polsce. Zasoby bazy zawierają miliony rekordów wyników analiz oraz kilkanaście usystematyzowanych rejestrów nadzorowanych przez organa PIS dziesiątków tysięcy obiektów. Zawartość bazy danych obecnie wykorzystywana jest jako podstawa opracowywanych dla określonych grup odbiorców odpowiednich analiz, ekspertyz i raportów. Dane zawarte w systemie są również udostępnianie w różnej formie mediom, społeczeństwu i różnym instytucjom krajowym oraz w ramach wywiązania się Polski z wielu zobowiązań w zakresie wzajemnej wymiany informacji, również instytucjom międzynarodowym.Wyniki wielu sondaży prowadzonych w krajach Unii Europejskiej, m.in. w ramach Eurobarometru, z jednej strony pokazują, że Europejczycy postrzegają środowisko naturalne jako jeden z bardzo istotnych elementów ich życia, zaś z drugiej wskazują na obawy związane z jego stanem. Sześciu na dziesięciu obywateli Europy uważa za "bardzo prawdopodobne" albo "dość prawdopodobne", że zanieczyszczenie środowiska szkodzi ich zdrowiu [1] oraz, że Unia Europejska nie podejmuje odpowiednich kroków, aby ograniczyć w wystarczającym stopniu to zagrożenie [2]. Takie odczucia społeczeństwa w wielu wypadkach uwarunkowane są niewystarczającą wiedzą odnośnie stopnia skażenia środowiska, jak i podejmowanych działań w celu jego obniżenia. Współ[...]

 Strona 1