Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Watoła"

Jubileusz 100-lecia Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych "Fosfory" Sp. z o.o.


  Historia Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych "Fosfory" sięga początków ubiegłego wieku. W 1912 r. na obszarze kilkunastu hektarów, w bezpośrednim sąsiedztwie portu gdańskiego, niemiecki koncern Milcha wybudował fabrykę chemiczną produkującą kwas siarkowy, a na jego bazie różne związki nieorganiczne, wykorzystywane m.in. w przemyśle zbrojeniowym. Kwas siarkowy produkowano metodą nitrozową, z pirytów importowanych ze Szwecji. Instalacja do produkcji kwasu siarkowego składała się z czterech pieców Herreshofa, wieży Glovera, czterech komór i trzech wież Gay-Lussaca. W części piecowej aparatura była wykonana z żeliwa, a w części kwasowej z żeliwa wykładanego ołowiem. Do 1945 r. fabryka nosiła nazwę Chemische Industrie Milch A.G. Jak wynika z zachowanych ksiąg inwentarzowych wartość majątku firmy Chemische Industire A.G. we wrześniu 1939 r. wynosiła 9,4 mln guldenów gdańskich (gulden - waluta wprowadzona w Wolnym Mieście Gdańsk w miejsce marki niemieckiej). W czasie II Wojny Światowej Zakład został w znacznym stopniu zniszczony. Wiosną 1945 r. wśród fabrycznych ruin pojawili się Polacy. Dokonano inwentaryzacji i wyceny ocalałego po zniszczeniach wojennych majątku (najmniej zniszczona okazała się instalacja do produkcji kwasu siarkowego zbudowana w 1912 r.). Jego wartość szacowano na ok. 4 mln zł, czyli o prawie 7 mln zł mniej niż przed wojną. Pierwszym polskim dyrektorem został Bogdan Ur[...]

EXHIBITIONqual jako narzędzie oceny jakości stoiska wystawienniczego


  "Osiągnięcie sukcesu zależy przede wszystkim od dobrego przygotowania".Wstęp Na całym świecie wiele organizacji funkcjonujących na rynku dóbr przemysłowych - aby zwiększyć sprzedaż, poprawić relację z obecnymi i nawiązać je z przyszłymi klientami - stosuje tzw. marketing wystawienniczy. Warto dodać, iż w Polsce tradycje marketingu wystawienniczego sięgają roku 1917, wiążąc się z ideą powołania Targów Poznańskich, które formalnie rozpoczęły swoją działalność w roku 1921. W naszym kraju, w samym roku 2010, odbyło się łącznie 277 różnych imprez wystawienniczych, przy liczbie gości przekraczającej milion osób . To dowód na duże zainteresowanie tą formą promocji produktów i jej powodzenie. Wystawiennictwo to rodzaj marketingu bezpośredniego, realizowanego w postaci targów. Jak twierdzi Ph. Kotler, marketing ten jest najsilniejszym narzędziem promocji tego rodzaju dóbr [Kotler, 1999]. Na marketing wystawienniczy składają się elementy materialne i niematerialne. Elementy materialne to zabudowa i wyposażenie stoiska oraz środki potrzebne do stworzenia odpowiedniego wizerunku i wzbudzenie zainteresowania wybranych klientów. Elementy niematerialne zaś, to umiejętność zaplanowania technik bezpośrednich interakcji z klientami, a następnie wprowadzenia ich w życie [Siskind, 2006]. Targi to spotkanie wszystkich najważniejszych przedstawicieli z branży. Nawet gdy nie można się spodziewać olśniewających wyników we wzroście sprzedaży produktu, to targi są znakomitym i relatywnie tanim sposobem pozyskania informacji bezpośrednio u źródła. Tradycją targów jest prezentowanie tego, co w firmie jest aktualnie najlepsze, dlatego najuważniej swoim ekspozycjom przyglą- Exhibitions in Poland. Report on Polish Chamber of Exhibition Industry 2010, Polska Izba Przemysłu Targowego, [Poznań 2011 , s. 6-23]. dają się wzajemnie zawsze najżarliwsi konkurenci [Drab,1995]. Ze względu na fakt, iż targi są bardzo istotnym elementem marketingu, a co za [...]

 Strona 1