Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Iwona Rybka"

Kryteria wyboru metody reagowania na ryzyko wad dokumentacji projektowej DOI:10.15199/33.2016.06.26


  Celem artykułu jest określenie rankingu metod reagowania na ryzyko wad w dokumentacji projektowej, przez uszeregowanie ich wg trzech kryteriów: skuteczności; czasu oraz kosztu wdrożenia. Do rozwiązania problemu wykorzystano metodę AHP - Analityczny Proces Hierarchiczny. Słowa kluczowe: dokumentacja projektowa, roboty budowlane, metody reagowania na ryzyko.Realizację obiektów budowlanych charakteryzuje wysoki poziom ryzyka dodatkowych kosztów oraz przerw w pracy z powodu wad dokumentacji projektowej [2]. W związku z tym zachodzi potrzeba podejmowania działań, które pozwolą na jego obniżenie. Przeprowadzone dotychczas badania [3, 4] wykazały, że można taki cel osiągnąć przez: ● zabezpieczenie odpowiedniej kwoty na pokrycie kosztów wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót; ● realizację inwestycji wg modelu "projektuj i buduj"; ● ubezpieczenie projektu, w celu pokrycia kosztów wynikających ze skutków błędów projektowych; ● wprowadzenie restrykcyjnych zapisów w umowie z projektantem, np. określenie regresu odszkodowawczego za błędy w dokumentacji; ● zaostrzenie kryteriów wyboru projektanta w procedurze przetargowej; ● dodatkową weryfikację dokumentacji projektowej przez powołaną do tego zadania grupę specjalistów. Jednoczesne uwzględnienie, w planie zarządzania ryzykiem, wszystkic[...]

 Strona 1