Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Dybus"

Branża soków zagęszczonych - jej sytuacja w Polsce oraz znaczenie w Unii Europejskiej


  Od początku bieżącego stulecia branża przetwórcza owoców i warzyw w Polsce sukcesywnie rozwijała się. U podstaw tego rozwoju leżały zmiany politycznogospodarcze w naszym kraju oraz postępy w kulturze produkcji owoców oraz warzyw. Połączenie tych warunków wraz z oferowanymi możliwościami gospodarczymi, jakie nastąpiły po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, wzmocnione dodatkowo programami subsydiowania produkcji rolniczej oraz przetwórstwa, usytuowało Polskę na pozycji niekwestionowanego lidera w produkcji owoców oraz ich przetworów w Europie. Owoce kolorowe do produkcji soków zagęszczonych Owoce kolorowe znajdują swoich odbiorców w bezpośredniej konsumpcji oraz przetwórstwie. W grupie drugiej mamy do czynienia z zamrażalnictwem, produkcją tzw. koncentratów oraz purée owocowych - tzw. przecierów. Schematyczne przedstawie-produkcji zagęszczonych soków z owoców kolorowych przedstawia rysunek 1. Na przykładzie truskawek (rys. 2) widać, jak w o[...]

Wyzwania branży przetwórczej w obszarach zaopatrzenia surowcowego

Czytaj za darmo! »

Ostatnie dwa lata w branży przetwórczej charakteryzowały się zdecydowanie wyższymi cenami większości owoców kierowanych do zamrażalnictwa oraz na soki zagęszczone (koncentraty) niż w latach poprzednich, kiedy to nadpodaż na światowych rynkach przetworów utrzymywała je na niskich poziomach. Wskazywany wcześniej, jako przyczyna niskich cen rynek, spowodował ostatnio, że ceny większości przetworów są znacznie wyższe. Z drugiej strony rynku jest konsument, którego świadomość potrzeby dbania o zdrowie wzrasta i należy spodziewać się systematycznego zwiększania konsumpcji owoców w każdej postaci. Zapotrzebowanie na owoce do przetwórstwa Rynek przetworów owocowych jest rynkiem globalnym, a trafiające na niego produkty powinny charakteryzować się dobrą jakością, przystępną ceną oraz dostępnością. Te zależą zarówno od warunkó[...]

 Strona 1