Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Jerzy Głuszewski"

Sprawdzian z wiedzy o nukleonice cz. I DOI:


  Dla celów edukacyjnych przygotowano test z wiedzy o atomistyce, który skierowany jest głównie do nauczycieli oraz osób piszących o wydarzeniach z tej dziedziny. Zagadnienie związane z wykorzystaniem zjawisk, procesów i technik jądrowych zwanych ogólnie atomistyką są przedmiotem licznych publicznych debat, komentarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych, ukazują się artykuły i książki popularnonaukowe, tłumaczy się fabularne i dokumentalne filmy. Problem w tym, że pisanie na temat nukleoniki a bezpieczeństwa radiologicznego w szczególności wymaga sporej wiedzy, którą uzyskuje się przez długie studia i wieloletnią praktykę. Autorzy niezwiązani zawodowo z atomistyką muszą być świadomi ryzyka popełnienia błędów i często nieświadomego wprowadzenia czytelnika w błąd. Od obywateli wymaga się obecnie, aby podejmowali ważne decyzje między innymi w sprawie energetyki jądrowej lub składowisk odpadów promieniotwórczych. Klienci muszą zdecydować czy kupią zioła, przyprawy ziołowe i żywność konserwowane radiacyjnie czy higienizowane termicznie. Szpitale wybierają między wyrobami medycznymi wyjawianymi radiacyjnie lub np. tlenkie[...]

Sprawdzian z wiedzy o nukleonice cz. II DOI:


  31. Wielkość dawki potrzebna do inaktywacji wirusów jest w stosunku do inaktywacji bakterii A. Większa. B. Mniejsza. C. Taka sama. D. Podobna jak dla pleśni. 32. Z jakich powodów dawka śmiertelna dla człowieka jest kilkadziesiąt milionów razy mniejsza niż dla bakterii? A. Bakterie to superkomórki. B. Komórki ludzkie są wyjątkowo mało odporne. C. Bakterie mają pancerne błony. D. Jest to problem skali. 33. Jaka minimalna dawka promieniowania może być zdiagnozowana medycznie? A. 1 mGy. B. 20 mGy. C. 50 mGy. D. 150 mGy. 34. Przy konstrukcji ładunków nuklearnych stosuje się uran i pluton o zawartości radioizotopu rozszczepialnego na poziomie A. 5%. B. 20%. C. 50%. D. 100%. 35. Zjawiskami wywołanymi działaniem promieniowania jonizującego na materię zajmuje się A. Radiochemia. B. Chemia radiacyjna. C. Radiobiologia. D. Radiestezja. 36. Czym zajmuje się radiochemia? A. Pierwiastkami promieniotwórczymi. B. Nietrwałymi izotopami pierwiastków stabilnych. C. Radionuklidami. D. Falami radiowymi. 37. Co to jest radioliza? A. Rozkład wody pod wpływem promieniowania jonizującego. B. Ogół procesów chemicznych wywołanych promieniowaniem jonizującym. C. Skutek wywołany falami radiowymi. D. Skutki działania telefonów komórkowych. 38. Katastrofy reaktorów w Czarnobylu i Fukushimie były wynikiem A. Wybuchów jądrowych. B. Wybuchów chemicznych. C. Wybuchów chemicznych i jądrowych. 39. Pochodzenie żywności można określić A. Analizą zawartości izotopów niestabilnych. B. Oznaczeniem stosunków stabilnych izotopów wodoru i tlenu. C. Oznaczeniem stosunków stabilnych izotopów azotu i węgla. 40. Wiek wina można określić, oznaczając zwartość radioizotopów A. 14C. B. 40K. C. 3H. 41. Profesor Adam Sobiczewski przeznaczył 1 mln zł na stypendia Fundacji Nauki Polskiej w dziedzinach A. Fizyki i chemii. B. Chemii i matematyki. C. Astronomii i filozofii. D. Fizyki teoretycznej, matematyki i astronomii. 42. Największa na świecie instalacja[...]

 Strona 1