Wyniki 1-10 spośród 31 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof walczak"

Otwarcie oczyszczalni ścieków Halemba Centrum w Rudzie Śląskiej

Czytaj za darmo! »

Kolejna inwestycja realizowana w ramach projektów ochrony środowiska, dofinansowywanych przez unijny Fundusz Spójności i koordynowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, została oddana do użytku. W obecności prezydenta Rudy Śląskiej, Andrzeja Stani, przedstawicieli instytucji centralnych i regionalnych, 5 lutego br. uroczyście zakończono kontrakt na "Budowę [...]

Fundusz Spójności w Wadowicach Rodzinne miasto Karola Wojtyły bliżej Europy

Czytaj za darmo! »

W Wadowicach, rodzinnym mieście Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II, rozpoczęła się realizacja projektu "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji wadowickiej". Projekt jest dofinansowywany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz pożyczek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Narodowy Fundusz jest koordynatorem wadowickiego projektu. Symbolicz[...]

2 mld euro na ekorynku Rekordowy maj w ekoinwestycjach Funduszu Spójności

Czytaj za darmo! »

Maj 2007 r. okazał się rekordowy w inwestycjach ochrony środowiska dofinansowywanych z unijnego Funduszu Spójności. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - koordynator 88 projektów inwestycyjnych finansowanych pożyczkami NFOŚiGW oraz dotacjami Funduszu Spójności - informuje, że w maju br. zawarto aż 34 kontrakty, w tym 23 na roboty, na rekordową kwotę ponad 136,2 mln euro. War[...]

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej instytucją wdrażającą dla priorytetów I, II i IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Czytaj za darmo! »

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie instytucją wdrażającą priorytet I, II i IV w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane w Warszawie w dniu 26 czerwca 2007 r. pomiędzy ministrem środowiska jako instytucją pośredniczącą a Narodowym Funduszem. Podczas uroczystości w siedzibie Ministerstwa Środowisk[...]

Rekordowy sierpień w ekoinwestycjach Funduszu Spójności - Ponad miliard euro w kontraktach

Czytaj za darmo! »

Pobity został kolejny rekord w wykorzystaniu środków unijnych pochodzących z Funduszu Spójności z puli przeznaczonej na ochronę środowiska w Polsce. Wartość zawartych w sierpniu br. kontraktów na inwestycje ekologiczne koordynowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła prawie 315 mln euro. W ten sposób od początku 2007 r. podpisano już 227 kontraktów na k[...]

Narodowa Strategia Spójności

Czytaj za darmo! »

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił na swojej witrynie internetowej www.nfosigw.gov.pl specjalną stronę (link) z bieżącymi informacjami oraz dokumentami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla beneficjentów, którzy już przygotowują się do aplikacji o środki unijne na przedsięwzięcia proekologi[...]

Kraków w stanie ekomodernizacji

Czytaj za darmo! »

Wszystkie ścieki z centralnych dzielnic Krakowa, zamieszkiwanych przez ponad pół miliona ludzi, są już poddawane pełnemu mechaniczno-biologicznemu oczyszczaniu. 4 października 2007 r. uroczyście zakończono realizację kontraktu "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Płaszów II w Krakowie" w ramach większego projektu kompleksowego oczyszczania ścieków w Krakowie, którego realizacja[...]

Eko-Lider Funduszu Spójności 2007

Czytaj za darmo! »

W drugim dniu Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2007 w Poznaniu 21 listopada 2007 r. wręczono, przyznane po raz pierwszy, nagrody i wyróżnienia Eko-Lidera Funduszu Spójności. Wybór Eko-Lidera Funduszu Spójności, edycja 2007, organizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współpracy z Ministerstwem Środowiska. Wybór dotyczy wszystkich wnios[...]

Eko-lider na finiszu

Czytaj za darmo! »

Ubiegłoroczny laureat tytułu "Eko-Lider Funduszu Spójności", przyznawanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Ministerstwem Środowiska, zakończył budowę oczyszczalni ścieków w Sosnowcu. Oficjalna uroczystość zakończenia robót budowlanych i oddania do użytku 15-kilometrowego kolektora sanitarnego "Bobrek" i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków "[...]

Wdrażanie priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko

Czytaj za darmo! »

Na podstawie porozumienia z ministrem środowiska (jako instytucją pośredniczącą) zawartego 26 czerwca 2007 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją wdrażającą priorytet I, II i IV w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Na podstawie porozumienia z ministrem gospodarki Narodowy Fundusz jest także instytucją wdrażającą działania: 9.[...]

 Strona 1  Następna strona »