Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Kałuża"

2000 obiektów mostowych w portfolio Laboratorium Badawczego Aspekt DOI:


  Z mgr. inż. Jerzym Kałużą - kierownikiem Pracowni Badań Mostów oraz mgr. inż. Łukaszem Karkutem - specjalistą ds. próbnych obciążeń, zastępcą kierownika PracowniwLaboratoriumBadawczymAspekt, rozmawia Ewelina Kowałko.po- Drogi i obiekty inżynierskie - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 4 ’2016 (nr 524) 2000 obiektów mostowych w portfolio Laboratorium Badawczego Aspekt Z mgr. inż. Jerzym Kałużą - kierownikiem Pracowni Badań Mostów oraz mgr. inż. Łukaszem Karkutem - specjalistą ds. próbnych obciążeń, zastępcą kierownika PracowniwLaboratoriumBadawczymAspekt, rozmawia Ewelina Kowałko Próbne obciążenie 2000. jubileuszowego obiektu mostowego nad DK91 na węźle A1 Tuszyn, 2016 r. mgr inż. Jerzy Kałuża mgr inż. Łukasz Karkut 42 legają próby statyczne, a na czym dynamiczne? Jakie parametry są mierzone? ŁK: Prawie każdy nowo budowany most wymaga przepr[...]

Badania kolejowego mostu łukowego o największej rozpiętości w Polsce DOI:10.15199/33.2016.07.19


  W artykule przedstawiono badania odbiorowe zrealizowane na nowo wybudowanym dwutorowym moście kolejowym nad rzeką MartwaWisła w ciągu linii 226 do Portu Gdańsk. Obecnie, w swojej klasie, jest to obiekt o największej rozpiętości przęsławPolsce (Lt = 124m).Układ nośny, zaprojektowany na obciążenie k + 2, tworzą trzy łuki bezprzegubowe ze ściągiem, z podwieszoną do nich za pomocą cięgien ortotropową konstrukcją pomostu. Podczas badań statycznych wykorzystano balast złożony z 6 lokomotyw o masie 116 ÷ 120 t, realizując 6 schematów ustawienia. Zakres badań obejmował pomiar przemieszczeń pomostu i łuków, odkształceń/naprężeń pomostu, siływwybranychwieszakach oraz osiadania podpór.Wpróbach dynamicznych tabor kolejowy przemieszczał się po moście z prędkością 10 ÷ 80 km/h. Rejestrowano zmianę w czasie (ewolucję) przemieszczeń, odkształceń/ naprężeń i przyspieszeń w punktach pomiarowych zlokalizowanych na pomoście oraz na łukach. Testy zakończyły się pozytywnym wynikiem, umożliwiającym przekazanie obiektu do eksploatacji w warunkach zgodnych z założeniami projektowymi. Słowa kluczowe: most łukowy, próbne obciążenie, MES.zastosowaniempo- 1) Politechnika Gdańska,Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 2) Akredytowane Laboratorium Badawcze Aspekt Sp. z o.o., 3) BPBK S.A. *) Adres do korespondencji: e-mail: mmisk@pg.gda.pl Streszczenie. W artykule przedstawiono badania odbiorowe zrealizowane na nowo wybudowanym dwutorowym moście kolejowym [...]

 Strona 1