Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Łuczkowski"

Zastosowanie modelowania parametrycznego do projektowania konstrukcji DOI:


  Nowym trendem w projektowaniu jest zastosowanie parametrycznych narzędzi projektowych, ułatwiających modelowanie założeń geometrii budynków, zautomatyzowane tworzenie alternatywnychwariantów, a także kontrolowanie wprowadzanych zmian w trakcie projektowania. Programy projektowania parametrycznego, takie jak Grasshopper (GH) dla Rhino czy Dynamo dla Revit, spopularyzowały to podejście, zapewniając łatwe w użyciu wizualne środowiska programowania, które integrują się z pakietami projektowania wspomaganego komputerowo (CAD). Wartykule przedstawiamy zastosowanie modelowania parametrycznego do projektowania konstrukcji budynków. Łatwość testowania alternatywnychwariantówwmodelowaniu parametrycznym umożliwia współpracę między architektami i inżynierami nawczesnych etapach projektowania konstrukcji, a także otwiera drzwi do zastosowania algorytmów optymalizacji. Modelowanie parametryczne Obecnie strategie projektowania parametrycznego koncentrują się na generowaniu geometrii, przede wszystkim w kontekście architektonicznym. Pozwalają użytkownikowi przetestować wiele wariantów rozwiązań. Jest to najważniejsze na wczesnym etapie projektowania, w którym należy znaleźć złożoną sieć założeń architektonicznych w celu doboru najlepszego rozwiązania. Obecnie rzadko wykorzystuje się narzędzia parametryczne w projektowaniu konstrukcji. W dużej mierze wynika to z tradycyjnego podejścia do projektów budowlan[...]

 Strona 1