Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dorota Godyń"

Krajowa inwentaryzacja obciążenia środowiska związkami azotu z produkcji zwierzęcej


  Posiadanie wiarygodnych danych dotyczących wielkości krajowego pogłowia zwierząt gospodarskich, jego produkcyjności oraz innych danych hodowlanych ma pierwszorzędne znaczenie nie tylko z punktu widzenia gospodarki żywnościowej. Jak wskazują liczne wyniki badań naukowych, a nawet wdrożone porozumienia międzynarodowe, dane takie są równie istotne z punktu widzenia lokalnej ochrony środowiska, przeciwdziałania transgranicznym zanieczyszczeniom powietrza, a nawet globalnym zmianom klimatycznym. Wobec istotnych braków w zakresie tak statystyki rolniczej, jak i pomiarów oraz szacowania oddziaływania produkcji zwierzęcej na zanieczyszczenie środowiska podjęto badania, których celem było przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł i wolumenu jakim obciążają one środowisko w postaci depozycji związków azotu. Uzyskane dane mogą posłużyć nie tylko do szacowania ryzyka obciążenia w odniesieniu do gleby, ale również po uwzględnieniu danych glebowych i pogodowych, do wyznaczenia obszarów zlewni zagrożonych nadmiernym uwalnianiem azotynów i doprecyzowaniu w ten sposób miejsc monitoringu wód. National inventory of the impact of livestock manure as sources of N compds. in environment was made. The amt. of natural fertilizer with an av. concn. of N compds. from each group of animals and maintain systems was specified. Krajowa inwentaryzacja obciążenia środowiska związkami azotu z produkcji zwierzęcej The national inventory of environmental load deposition of nitrogen compounds from animal production Dr inż. Jacek WALCZAK w roku 1991 ukończył studia na Wydziale Rolnym Akademii Rolniczej w Krakowie. Jest adiunktem w Dziale Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej Instytutu Zootechniki - PIB w Balicach k. Krakowa oraz członkiem zespołów eksperckich MRiRW i MŚ. Specjalność - ochrona środowiska i technologia produkcji zwierzęcej. Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice, tel.: (+48) 666-0[...]

 Strona 1