Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Sebastian Staniszewski"

Nowe zastosowanie spoiwa magnezjowego, czyli płyty MgO vs płyty gipsowo-kartonowe DOI:10.15199/33.2017.12.05


  Wostatnich latach zwiększa się zainteresowanie "ekologicznymi" materiałami budowlanymi, których produkcja jest przyjazna dla środowiska [3]. Często były one stosowane przed wieloma wiekami, a obecnie są zapomniane. Dobrym przykładem takiego materiału jest spoiwo magnezjowe nazywane także cementem magnezjowym lub cementem Sorela. 40 lat temu Vance Steyener odtworzył skład jakościowy zaprawy użytej ok. dwóch tysięcy lat temu do budowy Wielkiego Muru Chińskiego. Okazało się, że jej głównymskładnikiembył cement magnezjowy. Ponad tysiąc lat temu używano go takżewIndiach.Europejskiemu budownictwu spoiwomagnezjowe udostępnił Sorelw1867 r.Zaobserwowałon, żemieszanina tlenku magnezu (MgO) z wodnym roztworemchlorkumagnezu (MgCl2) wiąże i szybko uzyskuje znaczną wytrzymałość. Praktyczne zastosowaniewynalazek ten znalazł dopiero pod koniecXIXw., gdy spoiwo magnezjowe wykorzystywano do wykonywania tynków oraz po połączeniu z trocinami lubwiórami z drewna - posadzek bezspoinowych oraz płytek okładzinowych.Materiał otrzymany z połączenia cementu Sorela z trocinami nazywano skałodrzewem lub ksylolitem. Do połowy lat sześćdziesiątych XX w. powszechnie stosowany był w polskimbudownictwiemieszkaniowymdowykonywania posadzek w korytarzach i kuchniach. Następnie na prawie pięćdziesiąt lat o spoiwiemagnezjowymzapomniano.WEuropie ponownie o produkcie wykonanym z użyciemcementumagnezjowego usłyszano w 2008 r. podczas olimpiady w Pekinie. Były to tzw. płytyMgO (ang. magnesium oxide board), stanowiące podstawowy elementwykończeniawiększości obiektówolimpijskich. ObecniepłytyMgOmożnakupić takżewPolsce, jednak sąmateriałem, którego podstawowe cechy fizykomechaniczne[...]

 Strona 1