Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ KUDASIK"

Projekt stanowiska do badań rozkładu nacisków w siedziskach wózków dla osób niepełnosprawnych DOI:10.15199/148.2017.5.1


  Klasyczne rozwiązania wózków dla osób niepełnosprawnych, z siedziskami opartymi na standardowym układzie fotela składającego się z oparcia i siedzenia dolnego, mają wiele ograniczeń. Główne z nich to niekorzystny rozkład nacisków, wysoko położony środek ciężkości (mała stabilność), trudność w przesiadaniu się na krzesło, łóżko i itp. [1 - 5]. Omówione zagadnienia mają istotne znaczenie przy projektowaniu urządzeń dla osób niepełnosprawnych ruchowo, u których występują zaburzenia czucia. Odpowiedni dobór nacisków na poszczególne części ciała wpływa nie tylko na komfort [6, 7], ale jest równocześnie istotnym elementem profilaktyki przeciwodleżynowej. Opracowany przez autorów nowy system podparcia [8] charakteryzuje się korzystniejszym rozkładem nacisków oraz zmienionym położeniem środka ciężkości w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami. Opracowano koncepcję siedziska, gdzie zmieniono klasyczny układ podparcia. W proponowanym rozwiązaniu ciało człowieka zostało podparte w miejscu klatki piersiowej, pośladków i podudzia (rys. 1). Relacja pomiędzy komfortem a parametrami użytkowymi została zdefiniowana w [5, 6, 9]. Drgania oraz rozkład nacisków to dwa mechaniczne parametry, ściśle związane z komfortem [6]. W pracy omówiono problem nacisków. W celu wyznaczenia ich wartości można posłużyć się badaniami analitycznymi, numerycznymi lub doświadczalnymi. W artykule skupiono się na badaniach doświad[...]

BADANIA MODELOWE W PROCESIE PROJEKTOWANIA I WDRAŻANIA DO PRODUKCJI ODKUWEK DŹWIGNI UKŁADU STEROWANIA ŚMIGŁOWCA DOI:11.15199/67.2015.10.14


  W artykule przedstawiono badania dźwigni układu sterowania śmigłowca przeprowadzone w oparciu o model wykonany techniką szybkiego prototypowania oraz odkuwki ze stopów magnezu i aluminium. Przedstawiono proces Jetting Systems - wydruku i polimeryzacji żywicy FC720 dla modelu dźwigni oraz opracowano technologię elastooptycznej analizy rozkładu naprężeń z zastosowaniem powłoki optycznie czynnej na powierzchni modelu. Przedstawiono stanowisko badawcze na którym obciążano dźwignię JS układu sterowania śmigłowca siłą pionową w zakresie od 1200 do 3200 N doprowadzając do jej zniszczenia w okolicy sworznia na krótkim ramieniu. Na podstawie warunku podobieństwa modelowego (stosunek modułów Young'a) wyznaczono zakres obciążenia dla odkuwek ze stopów Mg i Al dźwigni. Przeprowadzono badania niszczące odkuwek, które potwierdziły wyznaczoną zależność modelową. Słowa kluczowe: dźwignia układu sterowania śmigłowca, elastooptyka, analiza rozkładu naprężeń, odkuwki ze stopów Mg i Al, model RP. Prof. dr hab. inż. Romana Śliwa, prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik, dr inż. Jacek Bernaczek, dr inż. Tomasz Kudasik — Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Rzeszów. e-mail: rsliwa@prz.edu.pl Rudy Metale R60 2015 nr 11 s. 619÷624 620 RP MODELLING IN DESIGNING AND IMPLEMENTATION INTO FORGING PROCESS OF HELICOPTER CONTROL SYSTEM LEVERS PRODUCTION The paper presents a study on the helicopter control system lever conducted based on a physical model obtained by rapid prototyping technique and production of magnesium and aluminium alloys forgings. The process of Jetting Systems - print and polymerization of the FC720 resin for lever model has been shown as support for developing technology using photoelastic stress distribution analysis basing on optically active coatings on the surface of the model. JS model of helicopter control system lever was loaded with vertical force in test stand within the range of 1200 to 3200 N,[...]

Zastosowania technik RP/AM na potrzeby weterynarii DOI:10.15199/148.2019.1.1


  Technologie szybkiego prototypowania RP/AM (ang. Rapid Prototyping, Additive Manufacturing) stanowią stosunkowo nową dziedzinę technik wytwarzania. Umożliwiają one wykonanie modelu (prototypu) w relatywnie krótkim czasie na podstawie projektu wykonanego przy użyciu oprogramowania 3D-CAD. Technologie RP/AM polegają na warstwowym nakładaniu odpowiedniego materiału, przy czym w zależności od rodzaju drukarki 3D stosowanymi materiałami mogą być: tworzywa termoplastyczne (np. PLA, ABS, nylon, PET, HIPS), żywice światłoutwardzalne, proszki metaliczne lub ceramiczne itp. Na potrzeby weterynarii najczęściej stosowane są techniki DMLS (ang. Direct Metal Laser Sintering), SLS (ang. Selective Laser Sintering), FDM (ang. Fused Deposition Modeling) oraz FFF (ang. Fused Filament Fabrication). Techniki te wykorzystuje się do rekonstrukcji struktur anatomicznych zwierząt, tworzenia protez, uzupełnienia ubytków tkanek powstałych w wyniku urazów mechanicznych czy zmian onkologicznych. Modele fizyczne wykonane technikami RP coraz częściej są stosowane do przeprowadzania specjalistycznych szkoleń dla lekarzy. Dzięki modelom fizycznym można prowadzić symulacje skomplikowanych interwencji chirurgicznych [1]. Innym zastosowaniem drukowanych modeli fizycznych 3D w weterynarii jest planowanie zabiegów. Służą one np. do określenia położenia, kierunku i głębokości wykonania otworów do mocowania implantów, dobrania odpowiednich śrub mocujących stabilizatory, próbnego zamocowania implantów itp. [2]. Problem medyczny Zespół ogona końskiego (neuropatia lędźwiowo-krzyżowa) to choroba kręgosłupa przede wszystkim występująca u starszych psów ras dużych i olbrzymich. Główną przyczyną choroby jest nadmierna ruchomość pomiędzy ostatnim kręgiem lędźwiowym (L7) a kością krzyżową. Ta patologiczna niestabilność prowadzi do rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawów międzykręgowych L7-S1, przerostu więzadeł stabilizujących kręgi oraz przepukliny krążka międzykręgowe[...]

Koncepcja zdalnego sterowania elektrycznym wózkiem dla osób niepełnosprawnych DOI:10.15199/148.2019.1.3


  Pierwsze konstrukcje wózków pojawiły się już w XVI wieku. Ciągły rozwój technologii pozwala budować coraz lepsze wózki, bardziej dostosowane do potrzeb użytkowników [1]. Pierwszy napęd elektryczny został zastosowany w wózku dopiero w XX wieku. Duży postęp w dziedzinie napędów elektrycznych spowodował zwiększenie wydajności i niezawodności silników przy jednoczesnym zmniejszeniu ich rozmiarów, natomiast rozwój nowoczesnych akumulatorów umożliwił obniżenie masy oraz zwiększenie zasięgu i czasu użytkowania, przy jednoczesnym skróceniu czasu ładowania. Producenci zwiększają liczbę dostępnych akcesoriów podnoszących komfort użytkowania, pozwalających na indywidualną konfigurację lub szybkie dostosowanie do rodzaju zadania lub terenu. Prowadzone są prace nad autonomicznymi pojazdami transportu indywidualnego dla osób niepełnosprawnych [2]. Dostępne wózki mogą być wyposażone w podnośnik, regulację siedziska, a nawet układ pionizatora, umożliwiający ustawienie pacjenta w pozycji stojącej. Z punktu widzenia użytkownika jednym z istotnych elementów jest system sterowania wózka. W tej dziedzinie również dokonuje się postęp. Obecnie dostępne są rozwiązania umożliwiające sterowanie wózkiem nawet osobom ze znacznym niedowładem kończyn górnych [3]. Realizowane jest to przez wyspecjalizowane układy pozwalające na kontrolę za pomocą brody, języka, a nawet wydmuchiwanego ustami powietrza. W artyk[...]

 Strona 1