Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof NIEWĘGŁOWSKI"

Promieniowanie zestawów słuchawkowych telefonów komórkowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań poziomu promieniowania emitowanego ze słuchawki zestawu słuchawkowego telefonu komórkowego, umożliwiającego prowadzenie rozmowy bez konieczności przykładania terminala (komórki) do głowy. W badaniach uwzględniono różne konfiguracje przewodów zestawu słuchawkowego w stosunku do terminala oraz ciała użytkownika. Pomiary przeprowadzono dla zakresów częstotliwości 900 MHz (GSM) oraz 1800 MHz (DCS). W wyniku pomiarów stwierdzono, że poziom natężenia pola elektrycznego ze słuchawki zestawu słuchawkowego jest mniejszy od natężenia pola telefonu komórkowego, tym sposobem narażenie głowy osoby prowadzącej rozmowę jest mniejsze gdy używany jest zestaw słuchawkowy, a sam telefon może być umieszczony w kieszeni koszuli lub spodni. Poziom promieniowania słuchawki jest mniejszy aniżeli dopuszczalna wartość natężenia pola elektrycznego ustanowiona w ramach ochrony ludzi i środowiska. Abstract. In the article the investigation of electromagnetic field emitted from hands-free kits has been presented. In research one took into account different configurations of wires of the hands-free kits with relation to the terminal and the body of the user. Measurement were carried out for frequency in the range 900 MHz (GSM) and 1800 MHz (DCS). It was found that the level of the electric field strength emitted from earpiece was lower than the electric field of the cellular phone. The level of the exposure from earpiece was also lower than permissive exposure level established by Polish guideline for people protection.(Radiation from earphone set of mobile phones) Słowa kluczowe: Narażenie na pola elektromagnetyczne, pole elektromagnetyczne, telefonia komórkowa,. Keywords: Exposure to electromagnetic fields, electromagnetic field, mobile telephony. Wprowadzenie Telefonia komórkowa jest obecnie jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi branży elektronicznej, a z powodu minimalnych cen aparatu telefonicznego powszechn[...]

 Strona 1