Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Bogusław Buczak"

Zaawansowane instalacje oczyszczania ścieków z produkcji soków, napojów i koncentratów na przykładzie Tymbark S. A. i Tymbark Olsztynek

Czytaj za darmo! »

W ostatnich 20 latach znacznie wzrosła świadomość wpływu przemysłu na środowisko naturalne, doprowadzając do zwiększonych inwestycji w środki jego ochrony. Ważną wewnętrzną motywacją jest wdrożenie systemów zarządzania ochroną środowiska (EMS), takich jak ISO 14001, jak również potrzeba prowadzenia badań porównawczych z zakresu optymalizacji procesu produkcji. Wiedza o emisji do środowiska naturalnego (np. o jakości i ilości ścieków) jest informacją istotną dla zarządzania, która może pomóc w zwiększeniu wydajności procesów produkcyjnych (minimalizacja strat produktu, zużycia wody, energii etc.), a tym samym w zwiększeniu konkurencyjności. Ważnym zewnętrznym czynnikiem skłaniającym do inwestycji w ochronę środowiska naturalnego są dyrektywy Unii Europejskiej oraz prawo lokalne i [...]

Zaawansowane instalacje oczyszczania ścieków z produkcji soków, napojów i koncentratów - oczyszczalnie ścieków czy fabryki biogazu?

Czytaj za darmo! »

W ostatnich 20 latach znacznie wzrosła świadomość wpływu przemysłu na środowisko naturalne, doprowadzając do zwiększonych inwestycji w środki jego ochrony. Ważną wewnętrzną motywacją jest wdrożenie systemów zarządzania ochroną środowiska (EMS), takich jak ISO 14001, jak również potrzeba prowadzenia badań porównawczych z zakresu optymalizacji procesu produkcji. Wiedza o emisji do środowiska naturalnego (np. o jakości i ilości ścieków) jest informacją istotną dla zarządzania, która może pomóc w zwiększeniu wydajności procesów produkcyjnych (minimalizacja strat produktu, zużycia wody, energii etc.), a tym samym w zwiększeniu konkurencyjności. Ważnym zewnętrznym czynnikiem skłaniającym do inwestycji w ochronę środowiska naturalnego są dyrektywy Unii Europejskiej oraz prawo lokalne i systemy opodatkowania zanieczyszczania środowiska naturalnego (pobór opłat za zrzut ścieków). OZE W ostatnim czasie szczególnego znaczenia ekonomicznego nabrało zagadnienie OZE (Odnawialnych Źródeł Energii), stając się dodatkowym bodźcem finansowym inwestycji w sektorze oczyszczania ścieków, umożliwiającym czerpanie korzyści zarówno z wytworzonej energii, jak i z zielonych certyfikatów, przy jednoczesnej możliwości znacznego dofinansowania projektów. Praktycznie w przypadku oczyszczania ścieków oznacza to zastosowanie tam, gdzie jest to możliwe ze względu na charakterystykę ścieków, technologii przetwarzających zanieczyszczenia organiczne do biogazu, który z kolei przetwarzany jest w instalacji kogeneracyjnej na energię elektryczną i cieplną. Projekt polityki energetycznej[...]

Produkcja biogazu ze ścieków/odpadów wysoko obciążonych Zastosowanie innowacyjnego membranowego reaktora beztlenowego MEMTHANE na przykładzie wywaru gorzelnianego


  Zagadnienie fermentacji metanowej jest zagadnieniem złożonym ze względu na sam wieloetapowy proces, poddawany fermentacji substrat, jak i stosowane do tego celu reaktory beztlenowe. Właściwy wybór technologii gwarantujący pełne powodzenie inwestycji musi być oparty na głębokiej wiedzy i doświadczeniu jej dostawcy oraz na ścisłej współpracy z inwestorem. Propozycja Veolia Water Systems (VWS) w tym zakresie oparta jest na wiedzy i szerokim doświadczeniu, jakie firma zdobyła w dziedzinie technologii beztlenowych podczas realizacji ponad 600 instalacji beztlenowych. Od ponad 40 lat rozwijamy technologie fermentacji metanowej dla różnorodnych zastosowań. W naszych laboratoriach nieustannie prowadzone są badania nad optymalizacją procesu, możliwościami poddania fermentacji różnych substratów, jak i konstrukcją nowych reaktorów. W Polsce technologie beztlenowe promujemy i wdrażamy od lat 90. ub. wieku. Naszymi klientami byli i są m.in.: Kompania Piwowarska (Tyskie Browary Książęce), Browar Bosman, Maspex - 4 instalacje (Tymbark Olsztynek I, II, Tymbark, Ekoland), Cargill, Hellena, Frito Lay, McCain, Anwil SA, Nestle, Mlekovita, Agrana Fruit, Mondi, Komers International. W latach 80./90. ub. wieku wprowadziliśmy na rynek reaktory UASB i tzw. reaktory wysoko obciążone Biobed® EGSB oparte na technologii osadu granulowanego, co stanowiło przełom w zastosowaniu technologii beztlenowej w przemyśle na szeroką skalę. Reaktory te nadal stanowią najbardziej zaawansowaną i szeroko wykorzystywaną technologię aplikacji beztlenowych w zakresie ich stosowania, tj. dla ścieków średnio stężonych od 1,2-15 g ChZT/l (ChZT - Chemiczne zapotrzebowanie Tlenu), o stosunkowo małych zawiesinach <500 mg/l i braku ekstraktu eterowego (tłuszczów) <50 mg/l. Technologia osadu granulowanego została stworzona przede wszystkim dla rozkładu ChZT rozpuszczonego. Jej atutami są wysokie obciążenia reaktora, a tym samym krótki czas zatrzymania i relatywnie niewielkie k[...]

 Strona 1