Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN ROSIŃSKI"

Metoda impulsowo-plazmowego spiekania: podstawy i zastosowanie

Czytaj za darmo! »

Wykorzystanie do nagrzewania w procesie spiekania ciepła Joule’a wydzielanego podczas przepływu prądu przez konsolidowany proszek zaproponował w roku 1933 Taylor [1], nazywając go spiekaniem rezystancyjnym RS (resistance sintering). Od tego czasu, szczególnie w ostatnich dwudziestu latach, gwałtownie wzrosło zainteresowanie zastosowaniem metod RS. Świadczy o tym liczba publikowanych prac z tego obszaru i dynamiczny ich wzrost. O ile w roku 1999 ukazało się ok. 50, to w roku 2007 liczba ich wzrosła do ok. 370 [2]. Należy podkreślić, że około 90% z tych publikacji dotyczy nowych technik spiekania, opracowanych i wprowadzonych na rynek w latach 80. ubiegłego wieku, w których do nagrzewania wsadu stosuje się źródła prądu impulsowego. Urządzenia z impulsowym źródłem zasilania [...]

Mikrostruktura i właściwości skrawne kompozytu diament/WC

Czytaj za darmo! »

Kompozyt diament/WC6Co na podłożu z węglika spiekanego WC10Co spiekano w warunkach nietrwałości termodynamicznej diamentu metodą PPS (Pulse Plasma Sintering). Spieki otrzymywano w jednym procesie w temperaturze 1100°C pod naciskiem 75 MPa przez 10 min. Specyficzne warunki spiekania silnoprądowymi impulsami pozwoliły uniknąć grafityzacji diamentu i uzyskać gęste spieki charakteryzujące się sil[...]

Functionally graded W-Cu composites produced by the Pulse Plasma Sintering method

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results of studies on the fabrication of functionally graded W-Cu composites using the Pulse Plasma Sintering (PPS) method. The functionally graded composites were produced during a single technological process, by sintering powder mixtures with various W/Cu proportions, arranged in consecutive layers. The technological process and the microstructures of the materials [...]

 Strona 1