Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz STELMACH"

Performance tuning of the ray tracing process running in a multi-processor environment

Czytaj za darmo! »

Ray tracing is a way of creating photo-realistic images with a very accurate reflection and shadow mapping. Despite high computational complexity of ray tracing, its work principle allows partitioning and dividing the job for parallel processing in quite simple way. Theoretically every pixel may be computed separately by a different processor. Virtually each processor is assigned to computing a [...]

Prosty model fotoluminescencji dla potrzeb grafiki komputerowej

Czytaj za darmo! »

Celem realistycznej grafiki komputerowej jest uzyskanie obrazów jak najbardziej zgodnych z rzeczywistością.Wymaga to uwzględnienia wszystkich (o ile jest to możliwe) zjawisk świetlnych. Zjawiska odbicia światła od powierzchni przedmiotu decydują o jego wyglądzie - a tym samym o ocenie realności obrazu. Najczęściej do opisu zjawiska odbicia światła stosuje się funkcję rozkładu współczynnika odbicia dwukierunkowego (BRDF - Bidirectional Reflectance Distribution Function) [1]. Dla uproszczenia, nawet w zaawansowanych rozważaniach, najczęściej pomija się zależności pomiędzy długościami fali światła padającego i odbitego, przyjmując założenie, że nie ma to wpływu na wygląd rysowanego przedmiotu [2]. Oznacza to brak możliwości uwzględnienia zjawisk typu luminescencji, które wprawdzi[...]

The simple model of diffraction grating

Czytaj za darmo! »

In this paper we present a model of a diffraction grating for use in lighting technology and computer graphics. Although some successful attempts in this field have been made before, we believe that thanks to our approach the presented model is more efficient while still usable for many applications. In spite of its simplicity it's capable of modelling diffraction of colourful light emitted by a source describe by spectral distribution. Streszczenie. W pracy przedstawiono prosty model siatki dyfrakcyjnej opracowany na potrzeby techniki świetlnej i grafiki komputerowej. Znane są próby modelowania falowej natury światła w tych dziedzinach. Pomimo prostoty zastosowanych algorytmów zaproponowane rozwiązanie jest efektywniejsze obliczeniowo nie tracąc przy tym na użyteczności. (Prosty model siatki dyfrakcyjnej) Keywords: diffraction, lighting technology, computer graphics. Słowa kluczowe: dyfrakcja, technika świetlna, grafika komputerowa. Introduction The paper presents an efficient method of rendering images of diffraction gratings in computer graphics programmes. The method can be implemented as reflection/refraction model in a unidirectional[1] ray tracing programme. The method is relatively fast compared to bidirectional ray tracing or photon mapping, however, this advantage doesn't come at no cost. Constraints must be applied on a scene to avoid errors. These conditions are easily met for example in night illumination scenarios wh[...]

 Strona 1