Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA BIENIEK"

Benzyna o zmniejszonej zawartości benzenu - zmiany technologiczne

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania wpływu ilości frakcji lekkiego reformatu (Tw r / 100°C) zawartej w surowcu poddawanym ekstrakcji na efektywność ekstrakcji węglowodorów aromatycznych. Stwierdzono, że w wypadku procesu prowadzonego w następujących warunkach: temp. 60°C, rozpuszczalnik N-metylopirolidon-2 i glikol etylenowy w stosunku wagowym 60:40, proporcja ilości surowca do ilości rozpuszczalnika 1:4[...]

 Strona 1