Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marta Pytkowska"

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. ws. oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim

Czytaj za darmo! »

dnia 26 listopada 2007 r. weszła w życie dyrektywa 2007/60/we Parlamentu europejskiego i rady z dn. 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim. w poniższym artykule pragnę przybliżyć Państwu oczekiwania, jakie stawia wobec wszystkich państw członkowskich Komisja europejska oraz jakie nowe wyzwania i zadania do wykonania wynikają dla nas z przedmiotowej dyre[...]

Warszawskie boje o czystą wodę DOI:


  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. każdego dnia dostarcza mieszkańcom stolicy i okolic ponad 350 milionów litrów smacznej i bezpiecznej warszawskiej kranówki. Ponad połowę zapotrzebowania aglomeracji na wodę zapewnia Stacja Uzdatniania Wody "Filtry", której początki sięgają XIX wieku.Wpołożonej w centrum Warszawy Stacji Filtrów codziennie uzdatniane jest ponad 200 milionów litrów wody, która jest ujmowana spod dna Wisły za pomocą perforowanych rur, tzw. drenów. Obok nowoczesnych obiektów technologicznych, na terenie zakładu znajdują się także zabytkowe budynki, które powstały na przełomie XIX i XX w. Z uwagi na swoją szczególną rolę w historii miasta oraz wyjątkową architekturę Stacja Filtrów w 2012 r., na mocy rozporządzenia Prezydenta RP, otrzymała status Pomnika Historii. Rosjanin i Anglik zrewolucjonizowali Warszawę Nowoczesne wodociągi i kanalizacja w Warszawie powstały dzięki zabiegom rosyjskiego generała Sokratesa Starynkiewicza, który w 1875 r. objął stanowisko p.o. prezydenta miasta. To on zdecydował, aby opracowanie projektu systemu miejskiego powierzono w 1876 r. wybitnemu angielskiemu inżynierowi Williamowi Lindleyowi. Czytelnicy wiedzą już, że był w Warszawie pan Lindley, angielski inżynier, mający uleczyć miasto z choroby zwanej brakiem kanalizacji. (…) Pan Lindley chwilow[...]

 Strona 1