Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"PIER LUIGI BONORA"

Uwagi na temat powłok z nanocząstkami

Czytaj za darmo! »

Nanotechnologie są obecnie przedmiotem wielu prac badawczych. Interesującą i stanowiącą wyzwanie dziedziną zastosowania nanotechnologii jest modyfi kacja powierzchni powłok za pomocą nanocząstek. W artykule omówiono dwie dziedziny stosowania nanocząstek: zastosowanie w powłokach organicznych nano-ditlenku tytanu jako fotoreaktywnego pigmentu, w celu uzyskania powierzchni samoczyszczących się [...]

Nowe kierunki i wyzwania w elektrochemii

Czytaj za darmo! »

W dniach 16-21 sierpnia 2009, w siedzibie Uniwersytetu w Pekinie, odbyło się sześćdziesiąte coroczne spotkanie Międzynarodowego Stowarzyszenia Elektrochemicznego (International Society of Electrochemistry - ISE) pod hasłem: Nowe kierunki i wyzwania w elektrochemii. Wśród wielu imprez świata naukowego ta impreza należy do wiodących. Najważniejszymi organizacjami dla elektrochemików są ISE oraz liczniejsze, założone w Stanach Zjednoczonych Electrochemical Society - niemniej to właśnie ISE oparte na europejskich normach, założone w 1949, mające ponad 2300 członków z ponad 60 krajów i 38 Sekcji Regionalnych jest jednym z wiodących Stowarzyszeń naukowo-technicznych. Stowarzyszenie ISE wspierane jest składkami członków indywidualnych (dla członków w wieku poniżej 30 lat składka[...]

EUROCORR 2009

Czytaj za darmo! »

EUROCORR, coroczna główna impreza EFC (European Federation of Corrosion), to najbardziej zaawansowane, szerokie i aktualne wydarzenie w obszarze ochrony przed korozją i korozji materiałów. Można tak stwierdzić, biorąc pod uwagę szczególne aspekty, których brakowało kongresowi w poprzednich edycjach, a którymi wyróżnia się on od kilku lat. W efekcie, liczba uczestników rośnie rok w rok; co prawda w kongresie w Nicei wzięło udział 750 osób (a w poprzedniej edycji w Edynburgu 850) - niemniej tę różnicę należy złożyć wyłącznie na karb aktualnie panującego kryzysu fi nansowego; wysoka opłata konferencyjna nie była przeszkodą. EUROCORR 2009 Sukces kongresowi EUROCORR zapewniają: połączenie podstaw naukowych, stosowanych technologii, opisów przypadków z praktyki, obszerne wykła[...]

EUROCOAT 2009

Czytaj za darmo! »

EUROCOAT - Wystawa i Kogres jest główną, odbywającą się co rok imprezą UATCM (The Union of Technicians’ Associations of Mediterranean Culture). UATCM, poprzez krajowe stowarzyszenia, zrzesza inżynierów i techników przemysłu farb, lakierów, farb drukarskich i klejów. Utworzone w 1993 roku przez Stowarzyszenia hiszpańskie, włoskie i francuskie, następnie przyjęło stowarzyszenia algierskie, portugalskie i rumuńskie. Celem UATCM jest wymiana myśli technicznej w obszarze farb i pokrewnych, ulepszanie produktów, ograniczenie odpadów i minimalizacja zanieczyszczenia środowiska oraz przenikanie się postępu w nauce i przemyśle poprzez organizację kongresów, seminariów i konferencji. EUROCOAT organizowany jest zazwyczaj w Lionie, także w Hiszpanii i Włoszech, zwykle w Barcel[...]

XXX Kongres FATIPEC


  Genua, 9-11.11.2010.XXX FATIPEC Congress odbył się w dniach 9-11.11.2010 na terenach targowych Fiera del Mare w Genui. Sesja inauguracyjna poświęcona była pamięci naszemu nieodżałowanemu przyjacielowi, dr Andrè Revillon, zmarłemu 8.10.2010. Po przywitaniu uczestników kongresu przez Prezydenta FATIPEC, Dino Mallamaci, Pier Luigi Bonora złożył hołd pamięci zmarłemu (tekst pod relacją z Kongresu). Całe dwa lata potrzebne były do przygotowania imprezy, którą można nazwać Festival of Events, obejmującej wszystkie możliwe działania zmierzające do stworzenia i zachowania piękna kolorowych i niezawodnych powierzchni w otaczającym nas świecie: domach, samochodach, obiektach zabytkowych, instalacjach przemysłowych, łodziach i statkach…. Jednocześnie z kongresem FATIPEC odbywała się wystawa EUROCOAT 2010, na której prezentowano wszystko co jest związane z barwą, od edukacji do architektury, od projektowania do produkcji, dystrybucję i prawodawstwo, szkolenia i kwalifi kacje osób oraz przegląd postępu w produkcji przemysłowej, prezentowanego przez fi rmy w postaci krótkich fi lmików reklamowych (Euroclips). Wystawa obejmowała wszystkie aspekty technologii i rynku w odniesieniu do barwy. Na odbywającym się w takim otoczeniu kongresie FATIPEC zaprezentowano najlepsze referaty, zarówno zamawiane, jak i zgłoszone. Odpowiednie wybranie referatów, obejmujących wiele różnych zagadnień badawczych i rozwojowych, oraz opracowanie ścisłego i kompleksowego programu kongresu wymagało zarówno od organizatorów, jak i Komitetu Naukowego ciężkiej pracy, w wyniku której utworzono trzy lub cztery równoległe sesje jednorodne pod względem tematyki i nie kolidujące ze sobą. Celem organizatorów było również uniknięcie "dziur" w[...]

XVI Konferencja HUNGAROKORR DOI:

Czytaj za darmo! »

W miejscowości Törökbálint, oddalonej od Budapesztu o kilka kilometrów, w dniach 15-17 września 2015 odbyła się XVI Konferencja HUNGAROKORR. Było to 399. wydarzenie Europejskiej Federacji Korozyjnej (EFC) organizowane przez Węgierskie Stowarzyszenie Korozyjne HUNKOR (Prof. Judit Telegdi, Prof. Tamas Torok) we współpracy z Izbą Gospodarczo-Przemysłową Hrabstwa Pest (PMKIK) i kilkoma innymi stowarzyszeniami zaangażowanymi i/lub zainteresowanymi badaniami i rozwojem w dziedzinie ochrony przed kor[...]

People I met DOI:10.15199/40.2017.1.4


  In more than 50 years of career I could assist and contribute a little to the evolution of corrosion science and corrosion control. I had a chance to meet many of the protagonists of this adventure. Many of them became my friends and I will write both about their achievements and about their personalities. Date Landmark Source 1500 Tin plate 1675 Mechanical origin of corosiveness and "corrodibility" Boyle 1763 "bimetalic corrosion" HMS Alarm report 1788 Water becomes alkaline durinf corrosion of iron Austin 1790 Passivity of iron Keir 1791 Copper-iron electrolytic galvanic coupling Galvani 1800 Galvanic battery Volta 1801 Electrochemical theory of acid corrosion Wollaston 1819 Insight into electrochemical nature of corrosion Thenard 1824 Cathodic protection of Cu by Zn or Fe Sir Humphrey Davy 1825 Differential temperaturę cell Walcker 1826 Metal/metal oxide and stress cells Davy 1827 Differential solution concentration cell Beckerel 1830 Microstructural aspect of corrosion (Zn) De la Rive 1830 Differentia oxygen concentration cel Marianini 1834-40 Relations between chemical action and generation of electric currents Faraday 1836 Cement-lined cast iron pipe Herschel 1837 Galvanized iron Crauford 1872 Organic inhibitors (essential and fixed oils) Marangoni, Stefanelli 1873-78 Thermodynamics of corrosion Gibbs 1899 Measurements of hydrogen overvoltage Caspari 1903 Theory of corrosion of iron in water Whitney 1904 Hydrogen overvoltage as a function of current Tafel 1905 Carbonic and other acids are not essential for the corrosion of iron Dunstan, Jowett, Goulding, Tilden 1906 Monel alloy Monell 1906 Phosphate coating Coslett 1907 Chromate inhibitor Cushman 1907 Oxygen action as cathodic stimulator Walker, Cederholm 1908 Zinc chromate pigment Cushman 1908-10 Compilation of corrosion rates in different media Heyn, Bauer 1909 Synthetic resin (Bakelite) Baekeland 1910 Impressed current cathodic protection Cumberl[...]

Śmiertelne skutki zaniedbania stanu infrastruktury miejskiej DOI:


  1. Zapobieganie szkodom i utrzymanie obiektów we właściwym stanie technicznym Przyczynami zniszczenia konstrukcji mogą być: - niedociągnięcia projektu, - niedostateczny stan wiedzy z zakresu technologii w momencie rozpoczęcia budowy, - niska trwałość pojedynczych komponentów, - brak właściwego planu utrzymania. Czym jest rzetelna strategia trwałości? W skrócie to zapobieganie (profilaktyka) i utrzymanie (konserwacja). 1.1 Zapobieganie Zapobieganie szkodom opiera się przede wszystkim na: a) znajomości czynników agresywnych, b) znajomości przebiegu procesów zużywania, c) wyborze materiałów odpowiednich do określonych warunków ekspozycji, d) wykonaniu detali konstrukcyjnych w taki sposób, aby zapobiegać zniszczeniu materiałów, e) stałej inspekcji. 1.2 Utrzymanie W najwyższym stopniu należy uwzględniać terminy zachowania optymalnej trwałości i niezawodności funkcjonowania. Trwałość definiuje się jako odporność materiału lub komponentu na czynniki środowiskowe lub substancje. Więc: trwałość = odporność materiałów na degradację. Trwałość jest połączona ze starzeniem się materiałów, a w konsekwencji z możliwym pogarszaniem się ich właściwości, więc: z materiałoznawst[...]

Corrosion resistance of intermediate coatings containing micaceous iron oxide of different degree of lamellarity

Czytaj za darmo! »

Adhesion, electrochemical reactions and barrier properties of a coating on a clean well prepared substrate are the parameters responsible for the extended service life of a structures. The use of micronized MIOx powders is studied to the aim of evaluating the possibility of their use as anticorrosive pigments either in primers or in intermediate both organic and inorganic coatings as partial substitutes of zinc powder. To this aim we compared three types of intermediate coatings containing MICA and two different types of MIOx pigments. The fi rst type of MIOx powder was grade A according to the ISO 10601 having a lamellarity degree of about 80% while the second one was cubic with a lamellarity degree of about 10%. The coating systems are composed by a 50 μm thick epoxy primer an[...]

Tendencje rozwoju nowych polimerów


  Pracując w dziedzinie powłok antykorozyjnych i patrząc na ich błyskawiczny rozwój w ciągu ostatnich lat nie zdajemy sobie jednak sprawy, że jest to jedynie nikła część rozwoju w dziedzinie polimerów. Artykuł przybliża rozwój polimerów do innych zastosowań. Słowa kluczowe: polimery, nanotechnologie, powłoki Trends in new polymers development Working in the fi eld of anticorrosive coatings and appreciating their development during last years, we do not take into consideration that it is only the minor part of development in the polymers science. This article aims to allow you the deeper vision of it. Keywords: polymers, nanotechnologies, coatings 1. Wstęp Polimery są głównym masowym składnikiem tworzyw sztucznych i powłok. Ewolucja większości polimerów i innowacje w tej branży powinny być dostosowane do możliwości produkcyjnych w dużej skali. W ostatnich 30. latach jesteśmy świadkami znaczącego rozwoju w dziedzinie polimerów. Związane jest to ze zmianami wymagań w wielu sektorach, jak na przykład: - w przemyśle samochodowym - podwyższone wymagania dotyczące estetyki, właściwości ochronnych i trwałości; - w przemyśle nafty i gazu oraz konstrukcji nadbrzeżnych - bardzo wysoka trwałość bez konieczności renowacji, możliwość łatwej aplikacji w warunkach polowych; - w medycynie - trwałe polimery przejmujące funkcje chorych bądź usuniętych części ciała. itd. Dzięki spójnym, zdecydowanym wymaganiom rynku udało się zainwestować w R&D i otrzymać nowe, innowacyjne polimery przy zachowaniu wymaganego poziomu zysku. W tabeli 1 pokazano wzrost produkcji wybranych polimerów w ciągu ostatnich 60 lat. Analiza budowy dostępnych polimerów pokazuje, że nie ma granic możliwości tworzenia nowych struktur. Prawie jedynym ograniczeniem jest stosunek nakładów do zysku. Przez długi okres czasu zysk związany był głównie z ilością sprzedanego polimeru, ale istnieją inne możliwości: zysk związany z wartością dodaną lub funkcją innowacyjną. Oby[...]

 Strona 1  Następna strona »