Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Wajda"

Produkcja mięsa z tusz loch

Czytaj za darmo! »

Autor prezentuje wyniki badań nad możliwością wykorzystania mięsa uzyskanego z uboju loch krytych w pierwszej lub drugiej rui i po pierwszym wyproszeniu.Głównym surowcem w produkcji mięsa wieprzowego są tusze tuczników (wieprzków i loszek), które podlegają klasyfikacji w systemie EUROP. W oparciu o określoną mięsność tusz, w zakładach mięsnych dokonuje się rozliczenia producentów dostarcza[...]

Grubość słoniny i pomiary mięśnia najdłuższego grzbietu

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzone przez Autora badania wskazują na ścisłą zależność grubości słoniny i wysokości mięśnia najdłuższego grzbietu od masy tusz, co w konsekwencji wpływa na mięsność.WPolsce, gdy wprowadzono poubojową klasyfikację tusz wieprzowych, producenci żywca szybko zorientowali się, że mięsność tusz, a więc i ich cena w dużym stopniu zależy od grubości słoniny. Było to podstawową przyczyną w[...]

Produkcja kulinarnego mięsa wołowego z bydła rasy limousin

Czytaj za darmo! »

W Polsce w ostatnich latach chów bydła uległ znacznemu ograniczeniu. W latach osiemdziesiątych pogłowie bydła było na poziomie ponad 13 mln sztuk, a w 2004 roku spadło do 5,3 mln sztuk.Spadek pogłowia odbił się także na skupie bydła przez zakłady mięsne. Podczas gdy w latach osiemdziesiątych poddawano ubojowi około 3,3 mln sztuk bydła rzeźnego, to w 2004 roku ubój wynosił 1,3 mln sztuk, prz[...]

Wartość uzysku elementów detalicznych i kulinarnych w porównaniu z mięsem drobnym tusz jałówek

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów uzysku elementów i mięsa drobnego z tusz jałówek klasyfikowanych w systemie EUROP.Jednym z głównych celów klasyfikacji tusz wołowych w systemie EUROP jest poprawne rozliczanie się zakładów mięsnych z producentami żywca rzeźnego dostarczanego na rzeź. Prawidłowe ustawienie cennika skupu w powiązaniu z klasyfikacją tusz może być istotnym stymulatorem p[...]

Rynek wołowiny w Polsce

Czytaj za darmo! »

Autor omawia szczegółowo sytuację na rynku wołowiny w Polsce w porównaniu z innymi krajami, a także formułuje wnioski dla rozwoju produkcji i spożycia tego mięsa.Przy analizie produkcji i spożycia mięsa wołowego należy uwzględnić fakt, że z wyprodukowaniem jednego kilograma mięsa wołowego wiążą się znacznie większe nakłady finansowe niż przy produkcji wieprzowiny i mięsa drobiowego. W opasi[...]

Jak należy płacić za jałówki rzeźne?

Czytaj za darmo! »

Produkcja zwierzęca należy do najważniejszego działu produkcji rolniczej w Polsce. Ponad 50% przychodów gospodarstw rolnych pochodzi ze sprzedaży zwierząt i produktów zwierzęcych. Zatem kryteria płacenia za jałówki rzeźne i nie tylko są niezwykle ważne dla hodowców oraz zakładów mięsnych. Autor dokonał analizy na podstawie danych z wybranego zakładu.Mięso wołowe nie powinno być przeznaczane do przetwórstwa, a powinno trafiać na rynek głównie w postaci mięsa kulinarnego, które przed spożyciem powinno być poddane procesowi dojrzewania. Do dojrzewania można przeznaczać tylko mięso tusz o wartości pH poniżej 5,8. Kryteria te najczęściej spełnia mięso uzyskane z tusz jałówek, natomiast mięso z tusz buhajków przy nieprawidłowym obrocie przedubojowym nie spełnia tych wymagań. Z dan[...]

 Strona 1  Następna strona »