Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"ANITA OLSZÓWKA-MYALSKA"

Evolution of titanium particles microstructure in aluminium matrix composite obtained by powder metallurgy

Czytaj za darmo! »

The microstructure evolution of the particles of the titanium powder in the hot pressed (HP) aluminium matrix composite was analysed. The solid-solid type interaction between the titanium and the aluminium was observed during both the DTA measurements (Fig. 1) and the SEM microstructure observations (Figs 2-5). On the surface of titanium particles the layer composed of the Ti-Al system inter[...]

WYKORZYSTANIE ODDZIAŁYWANIA PROSZEK ŻELAZA-FOLIA ALUMINIOWA DO OTRZYMYWANIA LAMINATU

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano możliwość wytworzenia laminatu aluminium-(aluminidki żelaza w osnowie aluminium) z wykorzystaniem jako komponentów folii aluminiowej i proszku żelaza. Uzyskane wyniki porównano z wcześniejszymi badaniami oddziały-wania pomiędzy proszkami Al i Fe w podwyższonej temperaturze, metodą DTA, i efektami strukturalnymi obserwowanymi podczas prasowania proszków na gorąco, w próżni. Stwierdzo[...]

KOMPOZYT WARSTWOWY Al Z FAZAMI Z UKŁADU Ti-Al OTRZYMANY W WYNIKU WYGRZEWANIA IZOTERMICZNEGO

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwość uzyskania kompozytu warstwowego Al-fazy z układu Ti-Al w wyniku wygrzewania izotermicznego pakietów folii aluminiowej z proszkiem tytanu. Scharakteryzowano makrostrukturę i przedstawiono model zmian mikrostruktury układu warstwowego dla zastosowanych warunków konsolidacji komponentów. Stwierdzono zgodność zmian strukturalnych proszku tytanu w intermetalik z modelem dyfuzy[...]

Wspomnienie o Profesorze Adolfie Maciejnym

Czytaj za darmo! »

Kolegium Redakcyjne z głębokim żalem dzieli się z Czytelnikami smutną wiadomością, że 4 lutego 2011 roku odszedł od nas w wieku 78 lat Prof. zw. dr hab. inż. Adolf Maciejny, współzałożyciel naszego czasopisma i wieloletni Redaktor Naczelny. Spoczął na Cmentarzu Komunalnym w Katowicach 11 lutego 2011 r. Obok Małżonki i Rodziny pożegnało Go liczne grono Przyjaciół, Wychowanków i Współpracowników, przybyłe z całego kraju. Profesor Adolf Maciejny całe swoje życie naukowe i zawodowe związał z Politechniką Śląską. W 1952 roku rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym. Stopień magistra inżyniera mec[...]

Quantitative structure characteristic of aluminium foil-;iron powder-aluminium foil system after diffusion bonding

Czytaj za darmo! »

In the paper the characteristic by the quantitative metallography method of the layered material obtained as a result of interaction between iron powder and aluminium foil at the temperature of 650°C was presented. The samples processed from the packets of aluminium foil-iron powder-aluminium foil with constant iron contain and variable aluminium foil layers contain were investigated (Fig. 2-[...]

Characteristic of composite layer obtained by diffusion bonding of aluminium foil - titanium powder system

Czytaj za darmo! »

The samples obtained from the packets fabricated of aluminium and titanium by diffusion bonding at the temperature range of 630-680°C for time 5, 10, 15 and 20 min. For some conditions the possibility of the compact system of aluminium layer - composite layer - aluminium layer forming was stated (Fig. 2). The composite layer obtained at the temperature of 660°C and time of 15 and 20 minutes w[...]

Capabilities of Al2O3 nanolayer formation on carbon fibers by CVD method

Czytaj za darmo! »

Carbon fibers are characterized as materials with low oxidation resistance in an oxidative environment and chemical reactivity limits their application in metal-matrix composites. To widen the application of carbon fibers in a metal composite some form of coating is needed which may improve their oxidation resistance at high temperatures and to give the possibility of the fiber/matrix interfacial reaction control [1÷4]. In fact, several techniques such as chemical vapor deposition (CVD), physical vapor deposition (PVD), the solgel method and other modern techniques can be used to provide coating for carbon fibers. Alumina coating in comparison with other coatings seems to be very attractive, simply because of the low precursor material price. The most frequent technique used to obtain oxide coatings like alumina, silica, zirconia and titania is the sol-gel method. In the case of an organometallic solution application, fibers are passed through a solution and the coating is formed by hydrolysis of the organometallic compounds. The oxide coating homogeneity and thickness can be controlled by the appropriate selection of the solution concentration, immersion time and temperature [1, 3÷7]. Alumina coatings obtained on the carbon fibers by sol-gel method only partially prevent the oxidation of carbon because of the presence of pores [3]. However some authors [6] report that the porous alumina coatings obtained on fibers by sol-gel act not only as diffusion barriers (improving the oxidation resistance of carbon fiber and preventing harmful CF/Al interfacial reactions), but also promote wettability and relieve thermal stress concentration between the carbon fibers and the aluminum matrix. The other technique used to obtain thin al[...]

The interaction characteristics of liquid magnesium and selected magnesium alloys with open-celled glassy carbon foams DOI:10.15199/28.2018.2.3


  1. INTRODUCTION In the last decades, the developments in the technologies of carbon materials have caused new products usable as components in composite materials. In that group, we can find carbon fibers, glassycarbon particles, carbon nanotubes and graphene. At first, they were extremely expensive, but with time, they became cheaper and can be now commercially applied. Among the carbon materials, a new one has appeared, i.e. the glassy carbon open-celled foams (Cof), which, so far, have found applications as a sound absorption material, a biomaterial, a catalyst support or a thermal management material [1÷4]. The Cof are built of cells with walls containing windows and their geometry is commercially characterized by ppi (pores per inch), which means that the pore size increases with a ppi decrease [3, 5÷7]. That type of macrostructure gives the opportunity for carbon foams to be infiltrated by liquid media and to form interpenetrating phase composites [7÷9]. The research works focused on metal matrix composites report that continuous carbon fibers can be infiltrated by magnesium alloys, and magnesium matrix composites with dispersed carbon reinforcements as short fibers, particles and nanotubes can be processed by different powder technologies and casting methods [10÷16]. However, the results of wettability measurements are not unequivocal. If the equilibrium contact angle θ is less than 90°(socalled “good wettability state"), a spontaneous infiltration of molten magnesium into the porous fibres and open-celled preforms can be expected. The contact angle θ between the molten magnesium and the porous graphite as well as the vitreous carbon determined by Shi et al. [17] by the sessile drop method at 700°C in a chamber filled with argon and magnesium vapor was 80° and 74°, respectively. However, the works of other authors [18÷21] showed values higher than 90° as well as poor wettability. The contact angle estima[...]

 Strona 1  Następna strona »