Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Anna Policińska-Serwa"

Więźby dachowe z litego drewna

Czytaj za darmo! »

Więźba dachowa stanowi element konstrukcji dachu, którego kształt i kąt nachylenia zależą od wymiarów budynku i rodzaju pokrycia połaci dachowej oraz częściowo od wymagań inwestora. Więźby dachowe można wykonywać metodami tradycyjnymi jako np. krokwiowe, krokwiowo-jętkowe, płatwiowo- kleszczowe lub z wiązarów prefabrykowanych. Drewniane więźby dachowe mogą mieć rozpiętość od kilku do kilku[...]

Wymagania norm dotyczące powłok malarskich na drewnie użytkowanym na zewnątrz obiektów


  Środowisko, w którymużytkowane są obiekty budowlane, różni się specyficznymi cechami wynikającymi ze stopnia zurbanizowania i nasycenia obiektami przemysłowymi. Powietrze i opady atmosferyczne, zawierające charakterystyczne dla określonego regionu ilości zanieczyszczeń inaczej oddziałują na powierzchnie stolarki otworowej wykończone takimi samymi rodzajami powłok. Na zachowanie się powłok na drewnie ma wpływ typ podłoża, system powłokowy, sposób jego aplikacji, cechy środowiska naturalnego oraz aspekty związane z konstrukcją elementu budowlanego. Stale rosnący popyt na wyroby adresowane do konkretnego środowiska/ odbiorcy wymaga różnicowania materiałów i technik wykonania powłok malarskich na drewnie użytkowanym na zewnątrz, w tym na zewnętrznej stolarce otworowej. Producent stolarki, stosując odpowiedni dobórmateriałów - łącznie z powłokami, powinien zapewnić trwałość wyrobu, co zależy od trwałości cech pojedynczych elementów i materiałów składowych, montażu oraz konserwacji. [...]

Posadzki z bambusa DOI:10.15199/33.2016.12.04


  Elementy podłogowe z bambusa cieszą się coraz większą popularnością. Na polski rynek są importowane głównie z Chin, gdzie bambus (tropikalna trawa) występuje w naturze, a jego zdrewniałe łodygi wykorzystywane są nadal w lokalnym budownictwie, produkcji mebli, sprzętu gospodarstwa domowego oraz instrumentów muzycznych. Elementy podłogowe, tzw. deski bambusowe, wytwarzane są z młodych łodyg bambusa olbrzymiego "Moso" lub "Mao". Tradycyjne określenie "deska" odnosi się do wyrobu drewnianego, ale z uwagi na kształt oraz przeznaczenie, nazwa funkcjonuje także w odniesieniu do elementów podłogowych z bambusa lub z płyt drewnopochodnych. Rodzaje desek bambusowych Deski bambusowe wytwarzane są podczas złożonego procesu technologicznego, obejmującego kilka etapów, w których precyzjama kluczowy wpływ na jakość i powtarzalność właściwości wyrobu. Czynnikami determinującymi jakość finalnego wyrobu są: niezmienny w partiach wiek bambusa; sposób wykonania obróbki mechanicznej podczas zbioru, a następnie rozdrabniania oraz sklejenia, chemicznej i termicznej, a także rodzaj i skład chemiczny kleju, jego ilość i sposób aplikacji oraz wielkość siły i czas prasowania.Welementach podłogowych z bambusa naturalny jest tylko surowiec w postaci lamelek uzyskanych przez precyzyjne wzdłużne łupanie łodygi, następnie połączonych poziomo ([...]

Wymagania na wewnętrzne nawierzchnie sportowe

Czytaj za darmo! »

Rządowy programbudowy rekreacyjnych boisk sportowych "Orlik 2012", w którymw każdej z 2478 gmin ma zostać zbudowany co najmniej jeden kompleks obejmujący dwa boiska: do piłki nożnej na nawierzchni wykonanej ze sztucznej trawy oraz wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej (fotografia 1) wraz zapleczemhigieniczno- socjalnym, jest realizowany bez opóźnień. Podobnie jak w innych dziedzinach budownictwa również w tymprzypadku potrzebne są dokumenty, na podstawie których potwierdza się przydatność tych rozwiązań do przewidywanego zastosowania.Wprzypadku nawierzchni zwanej "sztuczną trawą" takimdokumentemw chwili obecnej jest albo niezharmonizowana norma PN-EN 15330-1:2007 + AC Nawierzchnie terenów sportowych - Nawierzchnie z darni syntetycznej i nawierzchnie dziurkowane przeznac[...]

Wymagania dotyczące podłóg do obiektów sportowych

Czytaj za darmo! »

Podłogi sportowe są obecnie standardem we wszelkiego typu obiektach sportowych, począwszy od sal szkolnych i hal sportowych przeznaczonych do amatorskiego uprawiania wielu dyscyplin sportowych, a skończywszy na obiektach, w których prowadzone są międzynarodowe rozgrywki koszykówki, siatkówki czy piłki ręcznej. Niestety, inwestorzy często nie przywiązują należytej wagi do wyspecyfikowania wymagań dotyczących podłogi, uwzględniających jej przeznaczenie oraz ewentualną funkcję pozasportową (targi, wystawy). Jeżeli nawet odpowiednia specyfikacja techniczna powstaje, rzadko egzekwuje się potwierdzenie z nią zgodności wykonanej podłogi. Uwaga projektantów i wykonawców koncentruje się na obiekcie jako budynku, z pominięciem podłogi, która postrzegana jest jako jeden z licznych elementów jego wyposażenia. A tak naprawdę, jeżeli funkcjonalność sportowa i niesportowa podłogi nie będzie zachowana, przydatność użytkowa całego obiektu staje pod znakiem zapytania. Jednym z narzędzi niezbędnych do definiowania oczekiwań wobec podłogi sportowej jest norma zharmonizowana PN-EN 14904:2009 Nawierzchnie terenów sportowych. Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Specyfikacja. Obejmuje ona podłogi instalowane we wszystkich krytych obiektach sportowych przeznaczonych do uprawiania wielu dyscyplin - koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, ale także do zajęć z wychowania fizycznego. Z normy zostały wyłączone nawierzchnie do tenisa halowego. Podłogi sportowe w niektórych obiektach mogą być dodatkowo objęte szczególnymi wymaganiami organizacji sportowej, np. FIBA. Wymagania przedstawione w PN-EN 14904:2009 odnoszą się do nawierzchni i systemu nawierzchni, obejmującego warstwę nośną i nawierzchnię, prefabrykowanych lub wykonywanych na miejscu. Wymagania bezpieczeństwa Nawierzchnie sportowe wskutek obciążeń dynamicznych narażone są na złożone oddziaływania. Pożądanymi elementami wzajemnego oddział[...]

Diagnoza konstrukcji drewnianych podstawą właściwego ich wzmocnienia


  Podstawowe wady drewna, z budowlanego punktu widzenia, to anizotropowa budowa, co uwidacznia sięm.in. różnymi parametrami wytrzymałościowymi w zależności od kierunku przebiegu włókien; higroskopijność, która powoduje, że oprócz zmian wilgotności materiału, zmieniają się również parametry wytrzymałościowe oraz objętość (skurcz, pęcznienie); palność; podatność na korozję biologiczną (owady i grzyby); wady surowca wynikające z morfologicznej budowy drzew.Wady te rekompensowane są zaletami, wśród których w przypadku drewnianych elementów budowlanych najistotniejsze to: łatwość obróbki i łączenia; duża wytrzymałość względna (wytrzymałość skorelowana z ciężarem); niewielki ciężar właściwy; dobra izolacyjność cieplna i akustyczna; dobra odporność na działanie czynników chemicznych; itp. Konstrukcje drewniane, w celu ich zdiagnozowania przed ewentualnym wzmocnieniem, należy podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich dotyczy konstrukcji i elementów wykonanych wg metod ciesielskich (konstrukcje stare), często będących pod jurysdykcją konserwatora zabytków, w których zjawisk reologicznych nie można pominąć. Druga grupa to konstrukcje współczesne, bardzo często klejone warstwowo, które mogą podlegać wzmocnieniu z zupełnie innych przyczyn niż elementy zabytkowe. W przypadku drewnianych, konstrukcyjnych elementów zabytkowych należy uwzględnić wiele czynników, wśród których bardzo istotny jest czas działania obciążenia i zmniejszenie wytrzymałości drewna w stosunku do wartości pierwotnej. Podobnie dzieje się z odkształcalnością, która wraz z długotrwałym działaniem obciążenia wzrasta, co można zaobserwować zwiększeniem strzałek ugięcia stropowych [...]

Konstrukcje dachowe z drewna litego i klejonego


  Drewniane konstrukcje przekrycia dachów mogą być zarówno bardzo proste, jak i skomplikowane. Wszystko zależy od koncepcji architekta, wymaganej rozpiętości oraz innych uwarunkowań związanych z funkcją obiektu.Więźby dachowe budynków jednorodzinnych należą najczęściej do najprostszych. Wykonywane są, w zależności od rozpiętości, jako krokwiowe, jętkowe, płatwiowo-kleszczowe, czasem również wieszarowe lub kratownicowe. Stosowane jest najczęściej drewno lite, choć zdarzają się sytuacje wykorzystywania drewna klejonego lub belek dwuteowych, gdy wymagana wysokość elementu przekracza parametry drewna litego dostępnego w handlu. Drewno klejone stosuje się też w przypadku, gdy inwestor chce wyeksponować więźbę jako element dekoracyjny, ponieważ jako produkt przetworzony i stabilniejszy wymiarowo gwarantuje zdecydowanie lepszy efekt. Przekrycia obiektów o większej rozpiętości konstruowane są zwykle z drewna klejonego warstwowo, ale również jako wiązary dachowe. Wiązary deskowe stosowane są zwykle w obiektach, w których konstrukcja jest zasłonięta. Konstrukcje z drewna klejonego pełnią najczęściej, obok głównej roli konstrukcyjnej, również rolę dekoracyjną, nadającą wnętrzu niepowtarzalny klimat. Sprzyja temu możliwość nadania elementom z drewna klejonego różnych kształtów - od belek prostych, przez dźwigary dwutrapezowe, belki bumerangowe, wiązary, łuki i ramy trójprzegubowe, aż po skomplikowane kratownice. Możliwe jest uzyskanie przekrycia bez podpór pośrednich rozpiętości 100 m. Każdy inwestor chciałby, żeby jego obiekt był jedyny, niepowtarzalny, jak najlepiej wykonany i najtańszy. Niestety, odpowiednia jakość prac projektowych, zastosowanych materiałów oraz robót budowlanych nie idzie w parze z najniższą ceną, dlatego też ogromna jest rola i odpowiedzialność inspektora nadzoru, który powinien weryfikować proponowane rozwiązania i wykonywane prace, szczególnie w przypadku tych elementów obiektu, które mają służyć[...]

 Strona 1