Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz Gawron"

Przegląd rozwiązań łączników w konstrukcjach zespolonych stalowo-betonowych - analiza opisowa DOI:10.15199/33.2017.05.21


  Konstrukcje zespolone, dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu zalet stali i betonu, cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród projektantów i inwestorów. Odpowiednio dobrany i zaprojektowany system połączeń zespalających pozwoli zapewnić dobrą współpracę żelbetowej płyty z belką stalową.Wartykule porównano dawne i obecne rozwiązania połączeń w konstrukcjach zespolonych stalowo-betonowych oraz omówiono wady i zalety łączników mechanicznych. Słowa kluczowe: łączniki, konstrukcje zespolone stalowo-betonowe.Konstrukcje zespolone stalowo- -betonowe pojawiły się w latach trzydziestych ubiegłego wieku i od tego czasu nastąpił znaczny postęp technologiczny [7]. Odpowiednia współpraca stali i betonu w zespolonym elemencie wymaga właściwego połączenia obu wymienionych materiałów. Jeśli belka poddana zginaniu składa się z dwóch niepołączonych ze sobąwarstw, to pod wpływem obciążania warstwy te będą zachowywały się niezależnie, a belka ulegnie odkształceniu jak na rysunku 1. Jej mała nośnośćMRd, 1 (która jest sumą nośności części składowych I i II) oraz duże ugięcie y1wynikają zmałejwysokości konstrukcyjnej poszczególnych niezespolonych zginanych warstw ustroju [...]

 Strona 1