Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław BUGAJ"

Analiza wielowarstwowej anteny konformalnej pracującej w paśmie X

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem pracy jest analiza planarnej anteny konformalnej w kształcie wycinka pobocznicy walca o promieniu R. Zbadany został wpływ zmian promienia R krzywizny promiennika (pobocznicy walca) na szerokość pasma pracy anteny i charakterystykę jej promieniowania. Abstract. The object of this article is analysis of conformal multilayer antenna working in X band. The antenna has the shape of the cylinder with a radius R. It was examined an effect of change radius R on bandwidth of antenna’s working and radiation pattern. (Analysis of conformal multilayer antenna working in X band). Słowa kluczowe: antena konormalna, antena mikropaskowa. Keywords: conformal antenna, microstrip antenna. Wstęp Anteny mikropaskowe stanowią od wielu lat jedną z najbardziej innowacyjnych dziedzin tec[...]

Analiza wielowarstwowej anteny cylindrycznej ze względu na promień krzywizny DOI:10.15199/48.2015.03.11

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia badanie wpływu promienia krzywizny anten konforemnych na ich podstawowe parametry oraz charakterystyki promieniowania. W celu weryfikacji otrzymanych wyników numerycznych, zbudowano praktycznie analizowane modele anten konforemnych i wykonano ich pomiary w komorze bezodbiciowej oraz porównano je z analogicznymi antenami planarnymi. Analiza numeryczna została przeprowadzona (dla podstawowych kształtów: walec, kula, toroid) w programie CST Studio Suite. Analizowane anteny pracowały w zakresie częstotliwości 2200 - 2300 MHz oraz 5031 - 5090,6 MHz. Abstract. The article presents analysis of the impact of conformal antennas radius of curvature on their basic parameters and characteristics of radiation. In order to verify the numerical results there were built models of practically analyzed conformal antennas, their measurements were taken in anechoic chamber and compared to those of planar antennas. Numerical analysis has been carried out (for basic shapes: cylinder, sphere, toroid) using CST Studio Suite software. Analyzed antennas worked within frequency range between 2200 - 2300MHz and 5031 - 5090,6 MHz. (Analysis of the impact of surface on parameters of cylindrical microstrip antennas). Słowa kluczowe: Antena konforemna, antena cylindryczna, propagacja Keywords: Conformal antenna, cylindrical antenna, propagation Wstęp Głównym powodem intensywnego rozwoju mikropaskowych anten konforemnych jest ich stosunkowo duża łatwość integracji z kształtem powierzchni na której są montowane. Dotyczy to głównie samolotów, statków kosmicznych, szybkich pociągów, rakiet i pocisków, w których każdy wystający element negatywnie wpływa na własności aerodynamiczne, zużycie paliwa itd. Zaś anteny konforemne mogą być w prosty sposób integralnie zamontowane np. w skrzydłach samolotów lub na powierzchni zewnętrznej kadłuba. Jest to szczególnie istotne, gdyż na powierzchniach nowoczesnych samolotów często jest ponad 30 rożnych systemów a[...]

Analiza numeryczna wpływu grubości dielektryka na wybrane parametry i charakterystyki zaprojektowanej anteny LTE DOI:10.15199/13.2018.8.4


  Technologia LTE rewolucjonizuje świat poprzez zapewnienie najszybszej transmisji danych. Stanowi radykalny krok naprzód dla branży bezprzewodowej, która ma na celu zapewnienie wysoce wydajnej, o małym opóźnieniu, zoptymalizowanej pod kątem pakietów i bezpieczniejszej usłudze. Główne parametry projektowe dostępu radiowego do tego nowego systemu obejmują przebiegi OFDM (ang. Ortogonal Frequency Division Multiplexing) w celu uniknięcia zakłóceń między symbolami, które zazwyczaj ograniczają wydajność systemów o dużej szybkości oraz technik MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) w celu zwiększenia szybkości transmisji danych. W dzisiejszych czasach wymaga się od usługodawców telekomunikacyjnych anten wielozakresowych, aby urządzenia te mogły pracować w technologii GSM, UMTS oraz LTE itd. Antena, która jest nieodłączną częścią przenośnych urządzeń telekomunikacyjnych, powinna charakteryzować się niską wagą, małym rozmiarem oraz szerokim pasmem pracy. W praktycznej konstrukcji urządzeń przenośnych jest zarezerwowana ograniczona ilość miejsca dla anten, szczególnie w laptopach, tabletach, telefon komórkowych oraz modemach USB, gdzie zazwyczaj mamy małą grubość urządzenia (5-12 mm). Antenami, które odznacza się małym rozmiarem, niskim profilem oraz możliwością pracy w wielu pasmach częstotliwościowych są konstrukcje anten planarnych. Zaprojektowany model anteny jest anteną mikropaskowa pracującą w dwóch pasmach stosowanych w Europie w standardzie LTE, tj. 1800 MHz oraz 2600 MHz. Podstawowe wymiary promiennika anteny mikropaskowej zostały wyznaczone z zależności (1) - szerokość i (2) - długość [1].  2 (1) (2)  (3)   (4)   2  2 (5) Przy wykorzystaniu programu CST Studio Suite dokonano optymalizacji wymiarów zaprojektowanej anteny oraz dodatkowo zostały wyznaczone jej główne parametry dla wybranych grubości dielektryka. Streszczenie W artykule przedstawiono model dwuzakresowej anteny LTE pracującej na paśmie 1800[...]

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH METOD LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO DOI:10.15199/13.2019.2.9


  Lokalizacja źródła promieniowania radiowego we współczesnym świecie odgrywa coraz bardziej znaczącą rolę, zarówno jako element walki radioelektronicznej, jak i element usług telekomunikacyjnych oferowanych przez operatorów sieci. Lokalizacja jest głównie używana ze względów bezpieczeństwa narodowego, jak i również coraz powszechniejszej używana przez różnego rodzaju usługi telekomunikacyjne oraz aplikacje. Do najpopularniejszych metod lokalizacji pasywnej źródła promieniowania elektromagnetycznego możemy zaliczyć metody: AOA (ang. Angle of Arrival), TDOA (ang. Time Difference of Arrival), FDOA/DD (ang. Frequency Difference of Arrival/Differential Doppler) oraz SDF (Signal Doppler Frequency). Porównania wyników analizy numerycznej w środowisku Matlab dokonano na podstawie wartości błędu kołowego CEP (ang. Circular Error Probable) oraz elipsy błędów CRLB (ang. Cramer-Rao Lower Bound). CHARAKTERYSTYKA METOD LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ PROMIENIOWANIA RADIOWEGO Lokalizacja źródeł promieniowania to dziedzina radioelektroniki, która zajmuje się technicznymi aspektami określania położenia źródeł promieniowania fal elektromagnetycznych. Ma ona zastosowanie militarne, zwłaszcza w rozpoznaniu radiowym, jak i w telekomunikacji, gdyż operatorzy, jak i sami użytkownicy końcowi często korzystają z tej usługi. Podstawowym kryterium klasyfikacji metod lokalizacji jest rodzaj parametru wyznaczanego w odbieranym sygnale, na podstawie którego określana jest pozycja źródła sygnału w danej metodzie. Generalnie można wyróżnić pięć podstawowych grup metod pozycjonowania: ● metody kątowe, np. AOA (Angle of Arrival), ● metody amplitudowe, np. RSS (Received Signal Strength), ● metody czasowe, np. TOA (Time of Arrival), TDOA (Time Difference of Arrival), ● metody częstotliwościowe, np. FDOA (Frequency Difference of Arrival), SDF (Signal Doppler Frequency), ● metody hybrydowe, będące połączeniem przynajmniej dwóch różnych met[...]

ANALIZA SKUTECZNOŚCI ZAKŁÓCEŃ EMISJI FH DOI:10.15199/13.2019.6.9


  W ciągu ostatnich lat nastąpił gwałtowny rozwój elektroniki, wojsko czerpie lub tworzy nowe technologie na swoje potrzeby. Wraz z rozwojem środków łączności niezbędne jest tworzenie środków radioelektronicznych, a w szczególności zakłócających, umożliwiających obniżenie sprawności działania przeciwnika. Sygnał szerokopasmowy, sygnał którego górna częstotliwość graniczna jest co najmniej dwa razy szersza od dolnej częstotliwości granicznej, jest wykorzystywany przez systemy rozpraszania widma, a w szczególności w systemach DS. (ang. Direct Sequence) oraz FH (ang. Frequency Hopping). Sygnały ze skaczącą częstotliwością posiadając zwiększoną odporność na zakłócanie elektroniczne wymuszają na wojsku udoskonalanie metod ich zakłócania. Nie istnieje sztywna klasyfikacja sygnałów zdolnych zakłócić sygnały szerokopasmowe lecz powołując się na literaturę naukową do najskuteczniejszych w tym przypadku sygnałów zakłócających należą: sygnał zakłócający szumowy szerokopasmowy oraz pasmowy, sygnał zakłócający w postaci fali nośnej CW i wieloczęstotliwościowej, sygnał zakłócający typu przemiatanego, sygnał zakłócający impulsowy oraz zwrotne zakłócania powtórzeniowe. SYMULACJA ZAKŁÓCANIA SYSTEMU FHSS Zaprojektowany program systemu FHSS+SZ ma dostarczyć informację czy przy ustawionych zadanych parametrach naszej stacji zakłóceń jesteśmy w stanie uniemożliwić transmisję łączności przeciwnikowi. System umożliwia łatwą analizę dla dużych mocy generowanych przez stację zakłóceń i szerokiego zakresu odległości pomiędzy elementami systemu (stacja zakłóceń - radiostacje) Założenia programu Program symulacyjny został wykonany w oprogramowaniu Simulink będącym pakietem programu MATLAB. Projekt opiera się na podstawowym modelu telekomunikacyjnym. Dane podsystemu FHSS wzorowane były na podstawowych parametrach radiostacji rodziny PR4G. Projekt spełnia następujące założenia: - wykorzystano modulacje sygnału binarnego - BFSK; - system pracuje w z[...]

PROJEKT SYSTEMU ENERGY HARVESTING PRACUJĄCEGO W PAŚMIE 2,4 GHZ DOI:10.15199/13.2019.6.10


  Dostępność energii elektromagnetycznej w wolnej przestrzeni ciągle wzrasta, dzięki rozwijaniu się technologii bezprzewodowej transmisji danych oraz radiokomunikacji. Miliony urządzeń transmituje sygnały radiowe od kilku mega herców do dziesiątek giga herców, emitując przy tym wiele watów energii elektromagnetycznej. Stworzenie technologii umożliwiającej skuteczne pozyskiwanie i przetwarzanie niewykorzystanej energii elektromagnetycznej może być alternatywnym źródłem zasilania dla urządzeń przenośnych[...]

PROJEKT PLANARNEJ ANTENY DWUZEKRESOWJ 1800/2600 MHZ DOI:10.15199/59.2017.8-9.98


  W dzisiejszych czasach komunikacja bezprzewodowa jest wykorzystywana w każdym dziale przemysłowym. Każdy z nas używa urządzeń bezprzewodowych, które wykorzystują technologię GSM (Global System for Mobile Communications) oraz LTE (Long Term Evolution). Pasmo pracy dla technologii LTE zawiera się w przedziale 1710-2690 MHz. Głównym celem tej technologii jest zwiększenie prędkości przesyłania danych, zredukowanie opóźnień oraz szersze wykorzystanie technologii telefonicznej przy użyciu nowoczesnych modulacji oraz technologii do przesyłania danych. LTE pracuje w trybie FDD oraz TDD. Rozległy, szybki i gwałtowny rozwój w systemach łączności i technologii komunikacji bezprzewodowej spowodował, że antena stała się kluczowym elementem urządzenia bezprzewodowego. Zaproponowana antena jest mała, lekka, niewielkiej objętości, o cienkim profilu oraz niewielkich kosztach wytworzenia. Są to cechy charakterystyczne dla anteny planarnej. Obsługuje ona pracę w następujących zakresach częstotliwości: GSM 1.8GHz 1710 - 1880 MHz, LTE 1,8 GHz 1805 MHz - 1880 MHz, 1710 MHz -1785 MHz and LTE 2,6 GHz 2620 MHz 2690 MHz, 2500 MHz - 2570 MHz. Symulacja i analiza pr[...]

Optymalizacja wielowarstwowej struktury mikropaskowej zasilanej szczelinowo ze względu na szerokość pasma pracy. Wpływ parametrów dielektryka na szerokość pasma pracy


  Anteny mikropaskowe od kilkunastu lat są jedną z najbardziej innowacyjnych dziedzin techniki antenowej. Głównymi zaletami tych anten jest: prostota wytwarzania, mała masa, wąski profil, łatwość integracji elementów promieniujących z siecią układów zasilania. Do podstawowych wad konstrukcji tego typu należy zaliczyć: wąskie pasmo, ograniczona obciążalność mocowa, niezbyt duża sprawność promieniowania. Podstawowa konfiguracja anteny mikropaskowej składa się z metalicznego paska wydrukowanego na cienkim, uziemionym dielektrycznym podłożu. Zasilanie realizowane jest poprzez koncentryczny kabel poprowadzony prostopadle poprzez podłoże lub linię paskową prowadzoną na podłożu w płaszczyźnie anteny. Anteny mikropaskowe dla fal o długościach milimetrowych i centymetrowych mogą występować w różnych formach. Mogą zawierać łaty promieniujące, elementy w postaci szczelin oraz różne sprzężenia łat promieniujących. Metody analizy i projektowania anten rozwijały się równocześnie z rozwojem anten. Obecnie wykorzystuje się kilka głównych metod do analizy anten mikropaskowych, jednakże najczęściej wykorzystuje się metody pełnofalowe. Do wyznaczania parametrów anteny oraz zbadania zjawisk zachodzących w strukturze wykorzystano oprogramowanie IE3D firmy Zeland, w którym obliczenia bazują na wykorzystaniu metody momentów. Metody obliczeniowe oparte na metodzie momentów w procesie analizy szczeliny wykorzystują podobieństwa z twierdzeń do analizy falowodu. Wymuszenie funkcją Green’a w dziedzinie widmowej jest wykorzystane do wyznaczenia koniecznych składowych pola wraz ze składowymi elektryczną i magnetyczną obecnymi w warstwie dielektryka. Kombinacja analizy wykorzystująca podobieństwo do falowodu oraz rozwiązanie metody momentów wykorzystujące funkcję Green’a dla struktur planarnych jest rozwiązaniem bardzo uniwersalnym. W artykule przedstawiono zoptymalizowany model anteny na bazie którego analizowano wpływ parametrów dielektryka[...]

 Strona 1