Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"CZESŁAW LATOCHA"

Bezpieczny kompozyt powłokowy na odizolowanym podłożu metalowym do potencjalnej atmosfery wybuchowej

Czytaj za darmo! »

Na podłożu metalowym utworzono kompozyt powłokowy z kompozycji farby ciekłej zawierającej m.in. pigmenty: antykorozyjny i antystatyczny. Przedstawiono modelowy przekrój warstw kompozytu powłokowego, zwracając szczególną uwagę na właściwości granicznych nanowarstw kompozytu. Słowa kluczowe: kompozycja farby ciekłej, kompozyt powłokowy, adhezja, korozja, ochrona przed elektrycznością statyczną, właściwości antystatyczne Safe coating composite on the isolated metallic substrate for potentially explosive atmosphere The coating composite is formed on a metallic substrate by a composition of liquid paint containing, among other, anticorrosion and antistatic pigments. A model section of the composite layers has been presented, with special attention focused on the properties of the bou[...]

Właściwości optyczne systemu dekoracyjno-ochronnego wykorzystującego biobójcze właściwości srebra, przeznaczonego do ochrony przegród budowlanych DOI:10.15199/40.2015.1.2


  Przedstawiono wpływ fotokatalitycznej, metalicznej warstewki srebra na właściwości optyczne systemu dekoracyjno-ochronnego przeznaczonego do malowania przegród budowlanych. Badano wpływ promieniowania widzialnego oraz ultrafi oletowego na białość, jasność oraz różnicę barw powłok. Słowa kluczowe: biokorozja, wielowarstwowa powłoka ochronna, srebro, srebro metaliczne, srebro jonowe Optical properties of a decorative-protective wall barrier coating system based on silver Optical properties of a protective - decorative wall barrier coating system exposed to the UV and visible light are discussed. The infl uence of a photocatalytic silver layer on whiteness, brightness and color difference is examined. Keywords: biocorrosion, multilayered protective coating, silver, metallic silver, ionic silver.1. Wstęp Wzrastająca nieustannie liczba ludności odciska swoje piętno nie tylko na klimacie Ziemi, coraz bardziej sprzyjającemu ekspansji patogennych grzybów, ale także modyfi kuje styl życia samych ludzi [1]. Uprzemysłowienie i migracja do miast sprawia, że coraz więcej czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach. Tym samym ogromnego znaczenia nabiera jakość materiałów stosowanych w pomieszczeniach biurowych, zakładach pracy i mieszkaniach oraz odpowiednie projektowanie budynków. Badania ekosystemów wewnątrz budynków wskazują, że każdy człowiek w trakcie swojej typowej aktywności zawodowej i prywatnej rozprasza w ciągu godziny ok. 35 mln komórek różnych mikroorganizmów [2]. Zdecydowana większość tych mikroorganizmów jest nieszkodliwa dla ludzi. Część bakteriii grzybów ma jednak charakter patogenny i mogą one być przyczyną bardzo poważnych chorób, takich jak np. kandydoza, aspergiloza lub kryptokokoza [3]. Za szczególnie niepokojące zjawisko należy uznać narastające zagrożenie ze strony przenoszonych drogą powietrzną pleśni z rodzaju Aspergillus (airborn fungue Aspergillus) [4]. Inwazyjne zakażenia grzybicze stwarzają bardzo poważne zagrożen[...]

 Strona 1