Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Wróblewski"

Stabilizacja podsypki kolejowej

Czytaj za darmo! »

Podczas eksploatacji konstrukcji w budownictwie kolejowym i drogowym, ich naprawy i konserwacji często dochodzi do niepożądanych ruchów, co powoduje obsuwanie powierzchni z tłucznia. Zjawisko to najczęściej występuje w strefie przejściowej między sztywnym podłożem i nasypem z tłucznia, np. na mostach, przejazdach kolejowych i przejściach przez tory, a także na szczególnie obciążanych łukach[...]

Słabe miejsca izolacji przeciwwodnej płyty dennej DOI:10.15199/33.2015.10.26


  W artykule zaprezentowano słabe miejsca izolacji przeciwwodnej płyty dennej, która stanowi obecnie powszechnie stosowany sposób posadowienia bezpośredniego obiektów budowlanych. Na podstawie własnych doświadczeń do tych miejsc zaliczyliśmy: rysy, przerwy robocze podczas betonowania, styki technologiczne i dylatacje. Podano również sposoby wykonania uszczelnienia tego typu miejsc w trakcie realizacji płyty, jak i w przypadku płyty istniejącej, co jest znacznie trudniejsze. Słowa kluczowe: płyta denna, izolacje przeciwwodne, rysy, dylatacje, uszczelnienia.Wbudynkach użyteczności publicznej, wielorodzinnych oraz jednorodzinnych coraz częściej stosuje się jako fundamenty bezpośrednie płyty fundamentowe, zwane potocznie płytami dennymi. Zalety takiego rozwiązania [5], to: równomierny rozkład obciążeń na gruncie, szczególnie na słabym i niejednolitym; szybsze wykonanie posadowienia w porównaniu z ławami fundamentowymi; płyta stanowi jednocześnie posadzkę, np. w piwnicy czy garażu. Płyty denne narażone są na działanie wody gruntowej. Nawet w przypadku zastosowania nowoczesnych technologii izolacyjnych konstrukcja może wykazywać nieszczelności. Projektanci konstrukcji, a także wykonawcy wkładają często wiele pracy, aby zabezpieczyć płytę denną przed przeciekaniem wody, stosując różne techniki uszczelnień, takie jak tzw. technologia "białej wanny", środki penetrujące, maty bentoni[...]

Metody naprawy izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych z bloczków betonowych DOI:10.15199/33.2015.11.59


  W artykule zaprezentowanometody naprawy izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych z bloczków betonowych, które są powszechnie stosowane jako tańsze rozwiązanie tradycyjnych betonowych ścian fundamentowych w piwnicach. Scharakteryzowano metody naprawy w zależności od dostępności ścian fundamentowych odwewnątrz i od zewnątrz budynku. Podano przykładowe sposoby napraw izolacji, biorąc pod uwagę analizę ekonomiczną konkretnego rozwiązania oraz skuteczność wykonanej naprawy. Podano ogólne wytyczne dotyczące tego typu naprawy. Słowa kluczowe: ściana z bloczków betonowych, izolacja przeciwwilgociowa, iniekcja uszczelniająca.Bloczki betonowe nie stanowią szczelnej bariery dla wody gruntowej. Często po intensywnych opadach deszczu woda przedostaje się do piwnic i podziemnych pomieszczeń technicznych. Głównymelementemzabezpieczającym zewnętrzne ściany fundamentowe z bloczków betonowych powinna być izolacja przeciwwilgociowa. W wielu przypadkach jest ona nieprawidłowo zaprojektowana oraz wykonana [1-4], i w tym należy dopatrywać się głównej przyczyny przecieków wody.Na etapie budowy obiektu rzadko zdarza się, aby projektant przewidział zmiany poziomu wody gruntowej i jej wpływ na podziemne części budynku. Z drugiej strony nie do końcamożnawinić projektanta np.wprzypadku, gdy inwestor indywidualny kupuje tzw. gotowy projekt domu jednorodzinnego i niemamożliwości oceny, czy izolacja piwnic skutecznie zabezpieczy budynek przed wodą, czy t[...]

Remont dylatacji konstrukcyjnych w wielopoziomowym garażu naziemnym DOI:10.15199/33.2017.11.49


  Wkonstrukcji obiektów budowlanych przerwy dylatacyjne wykonuje się na etapie budowy i zabezpiecza wkładkami oraz taśmami uszczelniającymi.Oddzielają one poszczególne części konstrukcji obiektów budowlanych, które samodzielnie przenoszą obciążenia, odkształcenia i przemieszczenia [1 ÷ 3]. Przerwy dylatacyjne sprawiają częstowiele problemów. Praca konstrukcji, błędywykonawcze, czy też niewłaściwy dobór zabezpieczeń uszczelniających prowadzą do uszkodzeń i w konsekwencji wycieków wody, np. do wnętrza elewacji. Dostęp do przerw dylatacyjnych od strony parcia wody jest uciążliwy, awprzypadku płyty dennejwręcz niemożliwy.Naprawę uszczelniającą wycieki wody z dylatacjimożna wykonać np. z zastosowaniem iniekcji ciśnieniowej [4 ÷ 6]. Nie ma wytycznych i norm wskazujących na zastosowanie konkretnego wypełnienia przerwy dylatacyjnej w określonych warunkach, czy też dotyczących przygotowania podłoża (boków ścian) w przerwie dylatacyjnej. W artykule przedstawiono podział dylatacji, ich klasyfikację oraz zagadnienia trwałości, a także przykład błędnie wykonanych dylatacji konstrukcyjnych i ich remont na przykładzie wielopoziomowego garażu naziemnego. Podział i klasyfikacja dylatacji Dylatacje dzieli się na konstrukcyjne, termiczne, przeciwdrganiowe, przeciwskurczowe, umożliwiające równomierne osiadanie i pozorne. Ponadto, w zależności od pełnionej funkcji, można również wyróżnić przerwy dylatacyjne: otwarte (przepuszczające wodę); odporne na działanie wilgoci i wody bez ciśnienia; odporne na działanie wody pod ciśn[...]

 Strona 1