Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"RADOSŁAW MRÓZ"

Siarczanowo-węglanowa korozja betonów w niskich temperaturach


  Tablica 1. Skład badanych układów modelowych Table 1. Composition of analyzed model systems Oznaczenie Skład badanych układów modelowych [% mas.] Składniki wprowadzone dodatkowo do układów [% mas.] C3S C3A CaSO4·2H2O CaCO3 Ca(OH)2 I-1 90,0 - 10,0 10,0 - I-2 86,0 5,0 9,0 10,0 - I-3 72,0 10,0 18,0 10,0 - I-4 44,0 20,0 36,0 10,0 - I-5 90,0 - 10,0 10,0 10,0 I-6 86,0 5,0 9,0 10,0 10,0 I-7 72,0 10,0 18,0 10,0 10,0 I-8 44,0 20,0 36,0 10,0 10,0 290 Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 przygotowane z mieszanin cementu i CaCO3 (tablica 2) po 28 dniach dojrzewania w wodzie podzielono na serie i przeniesiono do 5% roztworu Na2SO4 lub nadal przechowywano w wodzie. Wszystkie próbki przetrzymywano w temperaturze 5±1oC oraz 20±2oC. W badaniach mieszanin modelowych (tabl. 1) skoncentrowano się na analizie morfologii produktów hydratacji (SEM) oraz oznaczeniac[...]

 Strona 1