Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Olexander IVANIN"

Electro-cost models of sources and loads for local object power control

Czytaj za darmo! »

This paper proposes a concept of electric power generation and consumption control in local electrotechnical objects with regard to cost factors. “Electro-cost" models of sources and loads including both technical dynamic equations and economic theory equations have been developed. The algorithm developed based on this theory allows to find the operating mode of the local object featured by minimum costs. Streszczenie. Praca rozważa koncepcję sterowania generacją i zużyciem mocy w lokalnym systemie elektroenergetycznym z uwzględnieniem współczynników charakteryzujących koszty energii. Zaproponowano modele elektryczno-kosztowe źródeł i obciążeń, uwzględniające jednocześnie równania dynamiczne systemu elektrycznego i ekonomiki działania systemu. Rozwiązanie powstałego w ten sposób[...]

 Strona 1