Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Godyń"

Przewidywanie zmienności ciśnienia metanu wraz z głębokością zalegania pokładów węgla DOI:10.15199/62.2018.8.20


  Bogate zasoby węgla kamiennego w Polsce powodują, że kopalina ta jest wciąż podstawowym surowcem energetycznym i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższych latach nastąpiły tu jakieś znaczące zmiany. Skojarzona gospodarka energetyczna, obejmująca równoczesną produkcję energii elektrycznej i ciepła, stanowi optymalny sposób zagospodarowania tego surowca1). Dodatkowe perspektywy stwarza możliwość odzyskania metanu, który jest integralnym składnikiem pokładów węgla. Metan wydobywa się z węgla poprzez zastosowanie technologii ECBM (enhanced coalbed methane recovery). Celem pozyskania metanu CBM (coalbed methane) do pokładu zatłaczany jest ditlenek węgla2, 3). Dzięki procesowi sorpcji wymiennej CO2-CH4, zatłaczany gaz wypiera metan związany sorpcyjnie z węglem4). Najlepsze warunki magazynowania CO2 występują w temperaturze wyższej od temperatury krytycznej sorbatu, czyli przy dużej gęstości zatłaczanego CO2 5). Optymalne warunki procesu sekwestracji1, 6) występują na głębokościach większych niż 750 m. Oprócz warunków temperaturowych, wybór odpowiednich pokładów lub części złóż do procesu sekwestracji3) wymaga oceny porowatości pokładu, warunków ciśnienia złożowego metanu oraz właściwości sorpcyjnych węgla względem CH4 oraz CO2 4). Metan zawarty w pokładach węgla jest gazem pochodzenia biogenicznego i termogenicznego7). Pierwszy z nich dotyczy stadium torfu i węgla brunatnego i jest wynikiem bakteryjnej konwersji węgla do CH4. Przy wyższym uwęgleniu, w zakresie refleksyjności witrynitu 0,5-0,6%, w wyniku odgazowania chemicznego tworzył się metan termogeniczny. W pokładzie węgla metan występuje w stanie wolnym oraz związanym adsorpcyjnie z węglem. Metan wolny wypełnia makropory oraz sieć pęknięć i szczelin węgla. Ze względu na dominujący udział mikroporów, ponad 95% całkowitej zawartości metanu w węglu występuje w postaci zaadsorbowanej w porach o wymiarach molekularnych. Zawartość metanu zaadsorbowanego określa potencjał magazynowy[...]

 Strona 1