Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Sylwia TALIK"

Gospodarka niskowęglowa w Polsce - wyzwania wynikające z transformacji

Czytaj za darmo! »

W ramach uchwalonej w 2009 roku strategią Unia Europejska przyjęła target 20-20-20, zgodnie z którym do 2020 roku do 20% wzrośnie wykorzystanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. W artykule odjęto próbę przedstawienia, jak wygląda rynek energii ze źródeł odnawialnych w Polsce, jakie przepisy ten rynek kształtują oraz głównych problemów związanych z transformacją od gospodarki opartej na konwencjonalnych źródłach energii do zrównoważonego środowiskowo rozwoju. Autorki analizują, jak musi się zmienić kontekst społeczny i instytucjonalny, by nowe technologie przestały być niszowymi. According to the climate and energy package enacted in 2009, the European Union commits to a 20-20-20 target that includes increased share of EU energy consumption produced from renewable resources to 20% by 2020. This paper presents the Polish renewable energy market, its regulatory framework and main problems related to transformation from an economy based on conventional energy sources to sustainable ones. The authors analyze how the social and institutional contexts need to evolve in order to facilitate the mainstreaming of sustinable energy technologies. (Low-carbon economy in Poland - the challenges of transformation). Słowa kluczowe: transformacja systemowa, gospodarka niskowęglowa, odnawialne źródła energii, Keywords: system transformation, low carbon economy, renewable energy sources.Jednym z ważnych tematów dyskutowanych w ramach debaty społecznej o ochronie środowiska jest pytanie, czy wzrost gospodarczy zagraża środowisku naturalnemu i w jaki sposób pogodzić obecną jakość życia opartą na wysokiej konsumpcji energii z utrzymaniem jakości środowiska. Sukces odniesiony przez regulacje środowiskowe wprowadzone w latach 60 dwudziestego wieku sprawił, że na kwestię godzenia ochrony środowiska z rozwojem gospodarczym, początkowo patrzono bardzo pozytywnie. Regulacje wprowadzone w bogatszych krajach uprzemysłowionych doprowadziły do znacznej popra[...]

 Strona 1