Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Zawieja"

Odporność termiczna mieszanki celulozowej modyfikowanej proekologicznymi dodatkami mineralnymi przeznaczonych na kształtki odlewnicze DOI:10.15199/28.2015.6.40


  Thermal resistance of the cellulose mixture modified by mineral ecological additives for foundry fittings system purpose Commercially available cellulose mixtures are consisting harmful and toxic binders resulting very high gas emission effects during liquid metal pouring process therefore having influence on the final casting product quality. Authors proposed the opposing alternative solution for fittings made of cellulose mixture modified by mineral ecological additives such an expanded perlite, expanded vermiculite and microspheres. The results on thermal properties of the modified cellulose mixture used for fittings and cylindrical shapes manufacturing are presented in the following article. Conducted examination are showing the authors materials requested to be patented are having similar thermal resistance to commercially already available cellulose samples which is visible on measurements of the liquid metal cooling process inside tested pipes made from different cellulose mixtures. Additionally exothermic effect is appearing during cooling process resulting liquid metal crystallization extension process visible in the samples consisting aluminiosilicates. Received result from investigations are showing the patented mixture based on paper pulp can be used as alternative material used for gating system fittings in the disposable sand moulds. Key words: cellulose mixture, gas emission, expanded perlite, expanded vermiculite, microspheres, casting. Istniejące obecnie na rynku komercyjne mieszanki celulozowe zawierają w sobie toksyczne oraz szkodliwe lepiszcza organiczne będące źródłem bardzo silnych efektów gazotwórczych przy kontakcie z ciekłym metalem, co ma kluczowy wpływ na proces zalewania ciekłym metalem oraz na jakość finalnego produktu, jakim jest odlew. Jako alternatywę autorzy zaproponowali kształtki wykonane z mieszanki celulozowej wzbogaconej w dodatki mineralne proekologiczne, jak perlit ekspandowany oraz wermikulit ekspandow[...]

Analiza porównawcza kształtek ceramicznych z celulozowymi wykorzystywanymi do tworzenia układów wlewowych w odlewnictwie


  trakcie projektowania układów wlewowych pod uwagę są brane liczne parametry fizykochemiczne różnych materiałów, które są wykorzystywane do procesu wytwarzania odlewu. Założenia technologiczne podczas opracowywania technologii odlewania metalu do form odlewniczych muszą uwzględniać sposób jego doprowadzenia do formy. W tym celu są przeliczane oraz dobierane metodami analitycznymi lub numerycznymi odpowiednie geometrie układów wlewowych głównie w zależności od rodzaju użytego stopu, rozmiarów i kształtu odlewu, a także zastosowanej technologii odlewania [1÷8]. Większość dostępnej literatury naukowej analizującej układy wlewowe [1÷8] nie uwzględnia rodzaju materiałów inżynierskich, z których można wytwarzać elementy układu wlewowego w przypadku wytwarzania jednorazowych piaskowych form odlewniczych. Analizy systemów doprowadzania ciekłego metalu do formy zatrzymują się na teoretycznych rozważaniach wyliczenia oraz zaprojektowania geometrii. Jednakże istotny wpływ na zjawiska zachodzące podczas zalewania formy piaskowej ma rodzaj zastosowanego materiału, z którego wytwarza się układ doprowadzania ciekłego metalu do wnęki formy, gdyż pierwszy kontakt ciekłego metalu po wylaniu z kadzi odlewniczej następuje właśnie z układem wlewowym. Logiczne więc jest, iż zjawiska fizyko-chemiczne zachodzące na powierzchni kontaktu ciekłego metalu z materiałem układu wlewowego nie mogą być pominięte w rozważaniach o zjawiskach zachodzących podczas krystalizacji ciekłego metalu, a w konsekwencji jakości gotowego odlewu. Ceramiczne kształtki o bardzo zróżnicowanej geometrii są tradycyjnym rozwiązaniem technologicznym do wytwarzania układów wlewowych głównie w systemie produkcji jednorazowych form piaskowych odlewów z żeliwa, staliwa lub stopów metali lekkich. Różnorodność rozwiązań technologicznych kształtek ceramicznych jest pomijana w rozważaniach naukowych, lecz znajduje uznanie oraz zainteresowanie w przemyśle odlewniczym [9÷13]. Nowatorskim[...]

 Strona 1