Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Wanda Wołyńska"

Ocena wybranych preparatów chemicznych stosowanych w cukrowniach z punktu widzenia systemu HACCP oraz w aspekcie ochrony środowiska naturalnego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań preparatów: Biosterid mocny, Diaprosim AB-13, ANTYKAM PP-100, ROMIS C - 21, Flofoam X 70 i Flopam AN 923 SEP. Badania obejmowały ocenę wpływu pozostałości preparatów na proces oczyszczania ścieków metodą samooczyszczania, fermentacji metanowej i tlenowego osadu czynnego oraz na zdolność fermentacyjną melasu i jakość kiszonki z wysłodków buraczanych. Określono również wpływ preparatów na biocenozę odbiorników wodnych. The paper presents results of tests of the following preparations: Biosterid strong Diaprosim AB-13, ANTYKAM PP-100, ROMIS C - 21, Flofoam X 70 and Flopam AN 923 SEP. These tests included the valuation of preparations’ residues impact on the waste treatment process by auto-purification, methane fermentation and active oxygen sl[...]

Możliwości wytwarzania biogazu w procesie fermentacji metanowej wysłodków buraczanych Część II: Fermentacja półciągła wysłodków buraczanych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań półciągłej fermentacji metanowej zakiszonych wysłodków buraczanych. Badania pole- gały na zasilaniu fermentora nieprzefermentowaną biomasą jeden raz na dobę. Takie same ilości przefermentowanej biomasy były odprowadzane codziennie z fermentora. Proces półciągłej fermentacji metanowej wysłodków może być prowadzony z optymalnym efektem przy obciążeniu wynoszą- cym do 2,0 g s.m./dm 3 × d oraz przy zachowaniu temperatury 37ºC ±1ºC, regulacji odczynu do ≥6,8 pH i zaszczepieniu reaktora materiałem biologicznym bogatym w bakterie metanowe. Stwierdzono, że w takich warunkach redukcja substancji organicznej będzie kształtowała się na poziomie 63,5%. Przefermen- towane wysłodki będą zawierały w suchej masie 32,9% substancji organicznych. Ilość wydzielanego biogazu w odniesieniu do jednostki pojemności reaktora wyniesie 0,49 dm 3 /dm 3 × d, a w przeliczeniu na jednostkę rozkładanej substancji organicznej 0,40 dm 3 /g s.m.o. This paper presents test results for semi-continuous methane fermentation of ensilaged beet pulp. The test consisted in sup- plying unfermented biomass to the fermenter once every 24 h. The same amount of fermented biomass was removed every day from the fermenter. The semi-continuous methane fermentation process can be carried out with an optimum result with the load up to 2.0 g dry mass/dm 3 × d and at[...]

 Strona 1