Wyniki 1-10 spośród 47 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA KRÓLIKOWSKA"

"Co słychać w środowisku korozjonistów"

Czytaj za darmo! »

Dlaczego tak mało pozwala się nam wiedzieć o farbach? Dawno temu przeczytałam historię o przegranym procesie, w którym oskarżono producenta cukierków toffi o to, że nie czuć smaku koniaku, a na etykiecie napisane jest "toffi z koniakiem". Wykonano analizy i koniaku również nie wykryto. Nie było jednak określone ile tego koniaku miało być, więc sędzia uznał, że nie można wykluczyć, że koniak [...]

Normy dotyczące powłok cynkowych zanurzeniowych (ogniowych) z punktu widzenia korozjonisty a nie cynkownika

Czytaj za darmo! »

Właściwości i badania dotyczące powłok cynkowych ogniowych zawarte są w wielu normach uwzględniających potrzeby różnych branż, charakterystykę różnorodnych cynkowanych elementów, różne technologie cynkowania. Nie zawsze informacje podane w tych normach są spójne. Często są one niewystarczające dla specyfi cznych potrzeb, na przykład nie uwzględniają specyfi ki powierzchni, która będzie dalej zabezpieczana powłokami malarskimi. Nie uwzględniają również wszystkich elementów niezbędnych przy pełnieniu przez powłokę funkcji zabezpieczenia antykorozyjnego. W artykule porównano wymagania podane w wybranych normach oraz zwrócono uwagę na elementy ważne dla zabezpieczeń antykorozyjnych powłokami cynkowymi lub systemami duplex. Słowa kluczowe: powłoki cynkowe zanurzeniowe, zabezpieczenia[...]

KOMUNIKATY

Czytaj za darmo! »

Wpływ zanieczyszczenia powierzchni czyszczonych strumieniowo ściernie rozpuszczalnymi solami na trwałość nałożonych na to powłok malarskich. Część 1 M. Bohm i P. J. Logdon: Picture e Vernici. European Coatings; 2008, vol.84, nr 7, s.37-45 Autorzy badali wpływ zanieczyszczeń jonowych na trwałość powłok lub systemów antykorozyjnych. W abstrakcie do artykułu stwierdzono, że akceptowany poziom zanieczyszczeń jonowych można podnieść o rząd lub nawet dwa rzędy wielkości w stosunku do istniejących w wielu branżach wymagań, tzn. z 0,3-0,6 μg/cm2 do 10-40 μg/cm2. Do badań wybrano etylokrzemianowy grunt do czasowej ochrony (1) o grubości 25 μm, nałożony na powierzchnię przygotowaną do stopnia Sa 2,5, o chropowatości 70-75 μm. To samo przygotowanie powierzchni zastoso[...]

Renowacja powłok antykorozyjnych nowej generacji na mostach stalowych - wpływ jakości wykonania zabezpieczeń pierwotnych i charakterystyki stosowanych wtedy farb

Czytaj za darmo! »

Na mostach stalowych w Polsce stosuje się w ostatnich latach dwa typy zabezpieczeń antykorozyjnych: samodzielny system epoksydowo/poliuretanowy lub ten sam system, nakładany na dużych obiektach mostowych na powłokę cynkową natryskiwaną cieplnie. Przewidywana trwałość takiego systemu, to co najmniej 15 lat. Ponieważ systemy te zostały wprowadzone do stosowania w latach 80., a w Polsce w późnych latach 90., to jeszcze brak jest doświadczeń z ich renowacją. W 2008 roku przeprowadzono pierwszą renowację częściową takiego systemu na obiekcie mostowym o powierzchni konstrukcji stalowej ponad 50 000 m2. Trudności, które wyniknęły podczas prowadzenia tych prac rzucają nowe światło zarówno na konieczność zmian technologii zabezpieczania nowych obiektów, jak i na dobór systemu renowacyjneg[...]

Rzecz o ekranach akustycznych

Czytaj za darmo! »

FELIETON KRÓTKI I NIEREGULARNY Gdzie są nasi dziennikarze? Gdzie jest nasza wrażliwość społeczna? Rzecz o ekranach akustycznych Coraz więcej miejscowości ma swoje obwodnice, powstają nowe trasy w miastach, budowa autostrad w końcu ruszyła. Wzdłuż tych wszystkich obiektów budowane są w wielu miejscach ekrany akustyczne z różnych materiałów, o różnej konstrukcji. Ekrany zamontowane są w miejscach gdzie bardzo często środki odladzające, a zawsze spaliny samochodowe i odpryski spod kół, stwarzają środowisko korozyjne o najwyższym zagrożeniu. Cechą wspólną większości ekranów są zniszczenia korozyjne, które bardzo często pojawiają się wkrótce po ich zamontowaniu. Zniszczenia spowodowane są wadliwą, z punktu widzenia zabezpieczeń antykorozyjnych, konstrukcją ekranów (np. szczeliny t[...]

Od redakcji

Czytaj za darmo! »

Powłoki cynkowe stanowią szeroką grupę zabezpieczeń antykorozyjnych o zróżnicowanych właściwościach. W skład tej grupy wchodzą powłoki cynkowe zanurzeniowe (ogniowe), powłoki cynkowe natryskiwane cieplnie, powłoki galwaniczne, grunty ze zmikronizowanym cynkiem w żywicy węglowodorowej, grunty organiczne i nieorganiczne wysokocynkowe. Wszystkie te powłoki, za wyjątkiem cynkowych powłok galwanicznych, są stosowane do zabezpieczeń w środowiskach o dużej agresywności korozyjnej. Pomimo, że zabezpieczenia tego typu stosowane są od kilkudziesięciu lat, wiele problemów jest wciąż nie rozwiązanych lub dyskusyjnych: Jak długo trwa ochrona protektorowa dla różnego typu powłok - cynkowych; Czy na pewno warto stosować grunty cynkowe, jeżeli według - części danych literaturowych ochron[...]

Od redakcji

Czytaj za darmo! »

Ochrona przed Korozją, vol. 53, nr 10 Od redakcji Miesiąc temu miała miejsce do- roczna konferencja Europejskiej Federacji Korozyjnej EUROCORR. Tym razem spotkanie odbyło się w Moskwie. Uczestniczyło w nim jak zwykle około 800 osób, a obrady odbywały się zgodnie z podziałem Federacji na 20 grup roboczych (powłoki, ochrona katodowa, ko- rozja mikrobiologiczna, korozja morska, korozja w wysokich temperaturach, korozja stali w betonie, korozja w przemyśle samochodowym, korozja w przemyśle nafty i gazu, trybokorozja, korozja w przemyśle rafi neryjnym, korozja materiałów polimerowych, korozja i ochrona systemów wody pitnej, mechanizmy i metody badawcze korozji, kształcenie w dziedzinie korozji, korozja zabytków, inhibitory, korozja w przemyśle nuklearnym, ochrona środowiska). W większości r[...]

Odpowiedź Autorki


  Projektowanie zabezpieczeń antykorozyjnych na obiektach inżynierskich (bądź inżynieryjnych, jeżeli jest się kolejarzem) jest odpowiedzialną pracą łączącą się z bezpieczeństwem ludzkim i wysokimi kosztami społecznymi i ekonomicznymi. Dlatego nie powinno ono podlegać jedynie grze rynkowej, ale być odbiciem rzetelnej sztuki inżynierskiej. Z tym większą przykrością przeczytałam list właściciela fi rmy zajmującej się powłokami metalowymi natryskiwanymi cieplnie (tzw. metalizacją) agresywnie krytykujący możliwość i celowość stosowania na obiektach inżynierskich innych, uznawanych szeroko i sprawdzonych na świecie technologii (farb wysokocynkowych etylokrzemianowych i cynkowania ogniowego), niż metalizacja. Zarzucono mi, że "stosunek Autorki do omawianej technologii (metalizacji) jest powszechnie znany (czytaj: negatywny)", co w oczywisty sposób, jak każdy ogólnik jest trudny do odparcia. Na moją korzyść może działać fakt, że jestem autorem projektów zabezpieczeń antykorozyjnych między innymi na moście Świętokrzyskim i Siekierkowskim w Warszawie, gdzie zaprojektowałam system antykorozyjny z powłoką cynkową natryskiwaną cieplnie. Moje doświadczenia na tych mostach i na wielu innych konstrukcjach, na których była stosowana powłoka cynkowa natryskiwana cieplnie uczuliły mnie na możliwość popełnienia wielu błędów podczas stosowania tej technologii i stąd pochodzi moja ostrożność i pewien sceptycyzm co do jej stosowania na każdym typie konstrukcji, w każdych warunkach i przez każdą fi rmę. Dlaczego w felietonie[...]

 Strona 1  Następna strona »