Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marcin AUGUSTYNOWICZ"

Multitouch screen – alternative human computer interface

Czytaj za darmo! »

The paper presents description of the construction and operating mode of multitouch screens based on image recognition. There is also described the problem of hardware selection associated with the image recognition. Several operations are done on the image e.g. preprocessing, interferences elimination etc. In the paper is also introduced an application to browse the images as an example which shows the differences between the construction of standard and multitouch applications. Streszczenie. W pracy zamieszczony został opis budowy oraz zasady działania wielopunktowych ekranów dotykowych opartych o rozpoznawanie obrazu. Opisany został problem doboru sprzętu związanego z rozpoznawaniem obrazu. Przechwycony obraz poddawany jest obróbce oraz eliminacji zakłóceń związanych z zewnętrznym[...]

Reconstruction of the relative coordinates of image using projective geometry DOI:10.15199/48.2016.01.49

Czytaj za darmo! »

Problem of determining the relative position often occurs in the process of image recognition. In general form, it can be described as quadrilateral to rectangle transformation. This paper describes and compares methods of simple relative coordinates calculation on the flat surface. The surface position can be set at any angle to the camera and in any rotation as well. The problem can be solved in efficient way using projective geometry, the new reconstruction method is introduced. Streszczenie Problem określenia względnego położenia obiektów często występuje w procesie rozpoznawania obrazu. W ogólnej postaci, może to być opisane przekształceniem dowolnego czworokąta w prostokąt. W artykule przeanalizowano proste przekształcenia tego typu dla dowolnego ustawienia płaskiej powierzchni względem kamery. Został zaproponowany nowy algorytm, który rozwiązuje problem w prosty sposób z wykorzystaniem geometrii rzutowej. (Rekonstrukcja względnych współrzędnych obrazu przy użyciu geometrii rzutowej) Keywords: global to local coordinate transform, quadrilateral to rectangle transformation, coordinates reconstruction on perspective image. Słowa kluczowe: transformacja współrzędnych globalnych do lokalnych, przekształcenie czworokąta w prostokąt, rekonstrukcja współrzędnych w rzucie perspektywicznym. Introduction The main aim of this paper is to develop the simple method that allows determining the relative position on the fixed surface based on the camera view or other perspective projection. The camera field of view can be placed at any relation (angles) to the surface, where the analyzed rectangle lies. In this way in the captured image the rectangle can be deformed into practically any quadrilateral. The problem can be simplified to a determination of the proper transformation from quadrilateral to rectangle. This deformation is related to perspective projection. The analysis of the position reconstruction problem was made for this paper in [...]

 Strona 1