Wyniki 1-10 spośród 30 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR KULA"

Kierunki rozwoju nauki o materiałach i inżynierii materiałowej

Czytaj za darmo! »

Problematyka kierunków rozwoju nauki o materiałach i inżynierii materiałowej często powraca jako aktualny temat kolejnych spotkań dyskusyjnych w ramach cyklicznych seminariów Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego [11] oraz na łamach niniejszego czasopisma naukowo- technicznego [1÷3]. Sugerowane przez założenia VII Programu Ramowego UE i wynikające z prowadzonych analiz ukierunkowanie przy[...]

Wartość rynkowa wiedzy

Czytaj za darmo! »

Wiedza jest towarem o wartości rynkowej. Nieroztropnością jest nie mieć tego świadomości. Niegospodarnością jest rozdawać towar za darmo lub sprzedawać po zaniżonej cenie. Mają zapewne tę świadomość polskie elity decyzyjne, naukowcy i przedstawiciele biznesu.Mimo światowego kryzysu gospodarczego, przykłady dynamicznego rozwoju krajów gospodarujących w oparciu o wiedzę czynią, że powstaje w Polsce wiele instytucji i form organizacyjnych, które chciałyby dobrze zarobić na transferze wiedzy z nauki do gospodarki. Naliczyłem ich łącznie ok.250, w tym 45 centrów transferu technologii,30 akademickich inkubatorów przedsiębiorczości,62 regionalnych i lokalnych funduszy pożyczkowych,6 funduszy kapitału zalążkowego,53 inkubatory przedsiębiorczości,23 inkubatory technologiczne, 2[...]

The influence of preliminary introduction of ammonia gas in nitrocarburizing process on the case depth and materials properties

Czytaj za darmo! »

Proper introduction of ammonia gas in new technology of nitrocarburizing eases carbon diffusion increasing case depth and causes fine grained structure creation in technological surface layer in alloyed carburizing steels. The influence of preliminary ammonia gas introduction on the change in case depth in comparison to low pressure carburizing is presented in this paper, on the example of pu[...]

Komputerowe wyznaczanie twardości warstwy wierzchniej w kołach zębatych po procesie nawęglania próżniowego i hartowania gazowego

Czytaj za darmo! »

Nawęglanie próżniowe z następującym po nim hartowaniem gazowym znajduje coraz szersze zastosowanie w przemyśle maszynowym i samochodowym. Typowymi elementami obrabianymi tą technologią są detale, takie jak koła zębate i wałki wielowypustowe. Ze względu na złożoność ich geometrii, wyniki obróbki dla poszczególnych miejsc przekroju nie mogą być określone uśrednionym wynikiem. Dopiero dokładne opracowanie modelu pozwala na wyznaczenie profilu twardości w charakterystycznych punktach geometrii, z uwzględnieniem szybkości chłodzenia i profilu warstwy nawęglonej. W artykule przedstawiono założenia teoretyczne i praktyczne potrzebne do zbudowania symulatora twardości warstwy wierzchniej elementów uzębionych w gazie pod wysokim ciśnieniem po procesie nawęglania próżniowego. Następnie opisano sposób pracy programu i wykazano poprawność jego działania przez weryfikację profili twardości wyznaczonych przez moduł SimHard? z profilami twardości uzyskanymi na drodze doświadczalnego badania warstwy wierzchniej nawęglonych i zahartowanych kół zębatych. Końcowe wnioski przedstawiono w sekcji Podsumowanie. mode l chłodzenia w gazach pod wysokim ciśnieniem W pierwszym etapie prac zbudowano kompleksowy model chłodzenia w gazach pod wysokim ciśnieniem, uwzględniający zjawiska i procesy mające bezpośredni wypływ na przebieg chłodzenia elementu w medium chłodzącym [1]. W tym celu: - opisano zjawiska towarzyszące chłodzeniu wsadu w komorze pieca do nawęglania próżniowego i opracowano sposób wyznania parametru ξ definiującego intensywność oziębiania wsadu, - wyznaczono parametr charakteryzujący piec α(t), uwzględniając zarówno parametry konstrukcyjne pieca, jak i pola prędkości gazu w komorze [2, 3], - określono wpływ rodzaju materiału (skład chemiczny, właściwości fizyczne) na właściwości uzyskane po obróbce cieplnochemicznej, - opisano wpływ kształtu, masy i powierzchni wsadu na intensywność oziębiania, - opracowano model matematyczny[...]

Influence of Carburizing Gas Mixture Composition Atmosphere on the Surface Properties of Titanium Alloy - Ti6Al4V.

Czytaj za darmo! »

Reducing vehicle weight for reducing energy consumption, in particular mass reduction of engine parts, is one of the most important challenge in modern transport, especially in automotive and aircraft industry. Solution of this problem is possible on the way of application of titanium alloys together with advanced techniques and processes elaborated in the field of modern surface engineering.[...]

Powder production method for thermal spraying of wear-resistant and low-friction coatings

Czytaj za darmo! »

The universal drive towards developing pro-innovative ecological technologies has contributed significantly to the development of recycling technologies and remanufacturing of worn-out machine components. The application of these technologies can substantially lower the production costs of new spare parts that would possess similar or even better operational properties; the latter is the case where refurbishing is combined with modern surface treatment technologies [1, 2]. Some components are refurbished using Multiplex technologies that combine reconstruction of the geometry of the components with improvement in their operational properties through thermal and chemical treatment. They are particularly useful for, e.g. low- -friction gradient layers [3÷6]. An optimum, energy-saving and universal solution for this technology would be to combine surface reconstruction with simultaneous addition of low-friction coatings resistant to wear. This would be feasible through the possibility of thermal spraying [7] using specially prepared powders that would have such properties as high hardness, durability and a low friction coefficient. These could include coatings based on, for example, thermochemically hardened powders conta[...]

 Strona 1  Następna strona »