Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Sobczyk"

Łuk Białostocki DOI:10.15199/33.2016.02.16


  W artykule zaprezentowano oddany do użytkowania w czerwcu 2011 r. wiadukt drogowy Łuk Białostocki. Konstrukcja ta ze względu na lokalizację dźwigara łukowego względem osi pomostu - po przekątnej, jest w Polsce obiektem prototypowym w swojej skali. Ustrój nośny stanowi stalowy bezprzegubowy dźwigar łukowy, usytuowany w rzucie po krótszej przekątnej konstrukcji, z podwieszonym za pomocą cięgien pomostemzespolonym. Rozpiętość obiektuwynosi 66m, zaś szerokość całkowita 16,48 m. Asymetryczny układ lin zmieniający stronę podwieszenia w kluczu poza dominującą siłą ściskającą jest poddany znacznemu zginaniu ukośnemu ze skręcaniem, co zmienia klasyczną strukturę wytężenia dźwigara pracującego w strukturalnie złożonym stanie naprężeń wraz z tendencją do wymuszania poziomej rotacji pomostu. Projektant konstrukcji BPBK S.A. wcelach konsultacyjnych posiłkował się nadzoremnaukowymrealizowanymprzez zespółmostowy z PolitechnikiGdańskiej.Niezależnie od obliczeń wykonanych przez projektantów nadzór naukowy analizował pracę całej konstrukcji i jej fragmentów. Dodatkowe symulacje obliczeniowewspierały jednostkę projektową wpodejmowaniu decyzji podczas rozwiązywania detali konstrukcyjnych, wytwarzania konstrukcji i wznoszenia obiektu. Słowa kluczowe: wiadukt łukowy, Łuk Białostocki.Oddany do użytkowaniaw2011 r. jednodźwigarowy wiadukt Łuk Białostocki wyłamuje się formą z szablonu klasycznych mostów łukowych. Od typowego jednodźwigarowegomostu łukowego różni go przekątniowe usytuowanie dźwigara względem osi jezdni. W związku z tym, że wiadukt położony jest w dużym skosie względem przeszkody, poziomy rzut osi łuku jest najkrótszymodcinkiemmiędzy jego stronami.Minimalna rozpiętość dźwigara w tym położeniu w pewnym sensie uzasadnia przyjęcie przekątniowego usytuowania konstrukcji, tworząc rozwiązanie prototypowe w skali kraju. Takie usytuowanie dźwigara, przy potrzebie spełnienia warunków skrajni drogowej na obiekcie, wymagało znacznego wynie[...]

Badania kolejowego mostu łukowego o największej rozpiętości w Polsce DOI:10.15199/33.2016.07.19


  W artykule przedstawiono badania odbiorowe zrealizowane na nowo wybudowanym dwutorowym moście kolejowym nad rzeką MartwaWisła w ciągu linii 226 do Portu Gdańsk. Obecnie, w swojej klasie, jest to obiekt o największej rozpiętości przęsławPolsce (Lt = 124m).Układ nośny, zaprojektowany na obciążenie k + 2, tworzą trzy łuki bezprzegubowe ze ściągiem, z podwieszoną do nich za pomocą cięgien ortotropową konstrukcją pomostu. Podczas badań statycznych wykorzystano balast złożony z 6 lokomotyw o masie 116 ÷ 120 t, realizując 6 schematów ustawienia. Zakres badań obejmował pomiar przemieszczeń pomostu i łuków, odkształceń/naprężeń pomostu, siływwybranychwieszakach oraz osiadania podpór.Wpróbach dynamicznych tabor kolejowy przemieszczał się po moście z prędkością 10 ÷ 80 km/h. Rejestrowano zmianę w czasie (ewolucję) przemieszczeń, odkształceń/ naprężeń i przyspieszeń w punktach pomiarowych zlokalizowanych na pomoście oraz na łukach. Testy zakończyły się pozytywnym wynikiem, umożliwiającym przekazanie obiektu do eksploatacji w warunkach zgodnych z założeniami projektowymi. Słowa kluczowe: most łukowy, próbne obciążenie, MES.zastosowaniempo- 1) Politechnika Gdańska,Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 2) Akredytowane Laboratorium Badawcze Aspekt Sp. z o.o., 3) BPBK S.A. *) Adres do korespondencji: e-mail: mmisk@pg.gda.pl Streszczenie. W artykule przedstawiono badania odbiorowe zrealizowane na nowo wybudowanym dwutorowym moście kolejowym [...]

 Strona 1