Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Danuta Ojrzeńska-Wójter"

Układy FPGA Możliwości powszechnego zastosowania

Czytaj za darmo! »

Elektronika cyfrowa jest jednym z najprężniej rozwijających się obszarów elektroniki, obejmującym przetwarzanie danych i sygnałów cyfrowych przy użyciu sprzętu i oprogramowania. Takie sformułowanie może sugerować czytelnikowi, że dziedzina ta jest dostępna wyłącznie gronu specjalistów o wysokich kwalifikacjach, wyposażonych w kosztowne oprzyrządowanie i narzędzia do projektowania. W artykule[...]

Projektowanie układów cyfrowych w strukturach FPGA

Czytaj za darmo! »

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację tematu wykorzystania układów programowalnych FPGA do efektywnego projektowania i implementacji zintegrowanych systemów cyfrowych (SOPC - System On Programmable Chip) przy użyciu narzędzi komputerowej syntezy logicznej i optymalizacji ([5]). Jego przedmiotem jest nowe podejście do projektowania systemów cyfrowych, realizowanych w architekturach układów pr[...]

ANALIZA ZADOWOLENIA ROZMÓWCY NA PODSTAWIE GŁOSU DOI:10.15199/59.2017.8-9.84


  Dominująca na rynku forma masowej obsługi klienta w postaci call center w połączeniu z chęcią budowy jak najlepszych relacji z klientem prowadzi do konieczności prowadzenia badań i analiz na dużej ilości materiału głosowego. Do tej pory badania te były prowadzone "ręcznie" przez odsłuch i analizę przez pracowników z działów jakości. Czasochłonność takich analiz jednoznacznie unaocznia korzyści możliwe do odniesienia w wyniku automatyzacji tego procesu. Sygnał mowy poza przekazem semantycznym niesie także informacje dotyczące stanu emocjonalnego rozmówcy. Automatyczne rozpoznawanie emocji na podstawie sygnału mowy ma wiele potencjalnych zastosowań. Jednym z nich jest maszynowa analiza relacji człowiekczłowiek. W przypadku usługi call center może być to analiza zadowolenia rozmówcy, na przykład podczas rozmowy klienta z konsultantem. Badanie takie jest zagadnieniem trudnym, rzeczywiste emocje w mowie spontanicznej mogą stanowić mieszaninę różnych emocji, których rozpoznawalność silnie zależy od odbiorcy. W praktyce dużym utrudnieniem jest subiektywność wstępnej ich klasyfikacji przez słuchaczy, ich ocena w dużym stopniu zależy od indywidualnych cech takich jak: wrażliwość, empatia czy inteligencja emocjonalna. Wszystkie te czynniki powodują, że emocje są trudno uchwytne i niewymierne, co w istotny sposób wpływa na złożoność automatyzacji rozpoznawania emocji w sygnale mowy. 2. BADANIE EMOCJI NA PODSTAWIE GŁOSU Prace nad rozpoznawaniem emocji na podstawie sygnału mowy są prowadzone od ponad 20 lat, jednakże dopiero w ostatnim dziesięcioleciu można zaobserwować intensyfikację badań w tym obszarze. Spowodowane jest to dostępem do coraz to bardziej zaawansowanych obliczeniowo maszyn a także rosnącym zapotrzebowaniem na systemy do komunikacji człowieka z komputerem. Ponieważ głos ludzki jest zarówno łatwo dostępny jak i najszerzej wykorzystywany w komunikacji, stał się on przedmiotem wielu badań nad możliwościami jego zasto[...]

Implementacja szyfru RIJNDAEL z wykorzystaniem kart graficznych


  W 1997 roku National Institute of Standards and Technology (NIST) ogłosił konkurs na nowy algorytm kryptografii symetrycznej. Wynikało to z konieczności opracowania nowego bezpieczniejszego algorytmu, który dodatkowo będzie mógł być wydajnie implementowany na różnego rodzaju platformach. Popularne w tamtym okresie szyfry Data Encryption Standard (DES) i Triple- DES przestały spełniać wymagania rynku. Pierwszy z nich korzystał z relatywnie krótkiego klucza (56 bitów długości), co czyniło go podatnym na ataki typu brute force. Szyfr Triple-DES okazywał się zbyt wolny, szczególnie na platformach o małej wydajności. NIST określił jako minimalne następujące warunki dla algorytmów biorących udział w konkursie [1]: - algorytm musi być symetrycznym algorytmem kryptograficznym; - algorytm musi być szyfrem blokowym; - algorytm musi obsługiwać kombinacje klucz-blok: 128-128, 192-128, 256-128 bitów, algorytm może obsługiwać również inne kombinacje. W 1999 roku NIST ogłosił 5 finalistów konkursu [2]: - MARS - International Business Machines Corp. z Armonk, N.Y.;R - C6 - RSA Laboratories z Bedford, Mass.; - Rijndael - Joan Daemen i Vincent Rijmen z Belgii; - Serpent - Ross Anderson, Eli Biham i Lars Knudsen z Wielkiej Brytanii, Izraela i Norwegii; - Twofish - Bruce Schneier, John Kelsey, Doug Whiting, David Wagner, Chris Hall i Niels Ferguson. Algorytmy Rijndael i Serpent opierają się na transformacjach liniowo-podstawieniowych, a pozostała trójka kandydatów na strukturze Feistela lub strukturach pochodnych. W finale konkursu w 2001 roku wybrano algorytm Rijndael i ogłoszono go standardowym algorytmem szyfrującym następnej generacji (AES - Advanced Encryption Standard) [3]. Od tego momentu obie nazwy, AES i Rijndael, są stosowane zamiennie. Charakterystyka algorytmu AES Wyróżnia się trzy wersje algorytmu AES: AES-128, AES-192 i AES-256. Wersje te różnią się długością zastosowanego klucza, odpowiednio 128, 192 i 256 bitów. Dane wejściowe A[...]

 Strona 1