Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Sitkiewicz"

55-lecie Oddziału Bielsko-Bialskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich DOI:

Czytaj za darmo! »

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Energetyczne ENERGE TAB 2015 wyróżniały się dwoma wydarzeniami, istotnymi dla elektryków: 16 września 2015 r. w Ustroniu odbyła się 6. Rada Prezesów SEP , na której wybrano nowego Dziekana RP kol. Bogusława Łąckiego oraz omawiano ważne tematy interesujące członków SEP . Natomiast 17 września 2015 r. w B ielskim Centrum Kultury odbyły się uroczystości związane z obchodami 55-lecia Oddziału Bielsko-Bial[...]

Wybitny elektrotechnik oraz pionier przemysłu akumulatorowego - Karol Franciszek Pollak DOI:10.15199/74.2015.9.17


  Toczy się obecnie dyskusja nad rolą przemysłu w Polsce i UE, w której wskazuje się, że reindustrializacja jest szansą dla Europy. W krajach zachodnich z dumą prezentuje się najwybitniejszych wynalazców i twórców przemysłu. Należy zatem w naszym kraju przypomnieć wybitnych polskich przedsiębiorców. Karol Franciszek Pollak należał do najbardziej znanych elektrotechników europejskich i innowacyjnych inżynierów, był autorem m.in. 98 patentów oraz znakomitym przedsiębiorcą i pionierem światowego przemysłu akumulatorowego. W uznaniu zasług otrzymał tytuł doctora honoris causa Politechniki Warszawskiej. Inżynierowie polscy na przełomie XIX i XX w. Kiedy 11 listopada 1918 r. odrodziło się państwo polskie wielu znakomitych inżynierów porzucało lukratywne stanowiska w przemyśle: niemieckim, rosyjskim, francuskim, szwajcarskim i wracało do kraju. Byli to absolwenci 195 zagranicznych politechnik, a wśród nich: Ignacy Mościcki, Kazimierz Szpotański i K arol Pollak. Jak trafnie zauważył prof. M. Eckert: Wciąż wiemy o nich znaczniej mniej niż by należało [1]. Odtwarzając tamte czasy, w których twórczo działał K. Pollak, po blisko 100 latach, nasuwa się pytanie - a jacy byli wówczas inżynierowie Polscy? Odpowiedź znajdujemy w świetnym wykładzie inauguracyjnym prof. M. Eckerta, który podkreślił następujące cechy inżynierów: głęboki patriotyzm, poczucie misji, gdy idzie o rozwój i modernizację kraju, gruntowne przygotowanie teoretyczne i stały związek z praktyką przemysłową, kult pracy dobrze zorganizowanej, fascynacja nowościami technicznymi, zainteresowania społeczne i humanistyczne. Wybrane elementy biografii Karol Franciszek Pollak (rys. 1) urodził się 15 października 1859 r. w S anoku jako syn znanego księgarza, wielce zasłużonego dla tego miasta drukarza i wydawcy. Był najstarszym z siedmiorga rodzeństwa (miał cztery siostry i dwóch braci). Pierwsze nauki pobierał w S anoku, Stryju i we Lwowie, a następnie na Politechnice w C harlottenb[...]

Pionier akumulatorów DOI:


  Toczy się obecnie dyskusja nad rolą przemysłu w Polsce i UE. Reindustrializacja może być szansą dla Europy. W krajach zachodnich z dumą prezentuje się najwybitniejszych wynalazców i twórców przemysłu. My mamy równie wybitnych inżynierów. Karol Franciszek Pollak należał do najbardziej znanych elektrotechników europejskich, był autorem m.in. 98 patentów oraz znakomitym przedsiębiorcą i pionierem światowego przemysłu akumulatorowego.Kiedy 11 listopada 1918 r. odrodziło się Państwo Polskie, wielu znakomitych inżynierów porzucało lukratywne stanowiska w przemyśle: niemieckim, rosyjskim, francuskim, szwajcarskim i wracałodo kraju. Byli to absolwenci 195 zagranicznych politechnik, a wśród nich: Ignacy Mościcki, Kazimierz Szpotański i Karol Pollak. Karol Franciszek Pollak urodził się 15 października 1859 r. w Sanoku jako syn znanego księgarza, wielce zasłużonego dla tego miasta drukarza i wydawcy. Był najstarszym z rodzeństwa (miał cztery siostry i dwóch braci). Pierwsze nauki pobierał w Sanoku, Stryju i we Lwowie. Od najmłodszych lat interesował się elektrotechniką wykazując w tej dziedzinie nieprzeciętne zdolności innowacyjne i dar wynalazczy. PIERWSZE OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE W 1882 r. założył pierwszą na ziemiach polskich instalację telefoniczną. Rok później wyjechał do Anglii i podjął pracę w charakterze kierownika laboratorium w londyńskiej firmie patentowej The Patent Utylisation Co. Owocem jego pracy w tej firmie było kilka opatentowanych wynalazków: automatycznego łącznika [...]

Zapobieganie awariom urządzeń rozdzielczych SN poprzez nieinwazyjne pomiary wyładowań niezupełnych

Czytaj za darmo! »

Wyładowania niezupełne (wnz) są główną przyczyną awarii izolacji w urządzeniach rozdzielczych średniego napięcia (SN). Tradycyjne metody wykrywania aktywności wyładowań niezupełnych wymuszają konieczność odłączania urządzenia od sieci oraz zasilenie go napięciem probierczym. Badania takie są pracochłonne oraz kosztowne, często wykonywane bezpodstawnie są bezowocne, a w niektórych przypadkach mogą prowadzić nawet do uszkodzenia urządzenia. Jednakże od ponad 30 lat rozwijana jest grupa urządzeń służąca do nieinwazyjnej i bezpiecznej diagnostyki urządzeń pod napięciem. Dystrybutorom energii elektrycznej stawia się coraz wyższe wymagania względem niezawodności i jakości dostarczanej energii. Następuje szeroko rozumiana optymalizacja kosztów inwestycji oraz utrzymania sieci, a zarazem oczekuje się zwiększenia możliwości obciążenia istniejącej sieci, oraz czasu życia poszczególnych urządzeń. Zwiększają się również poziomy roszczeń wywołane przerwami w dostawach energii, wywołane np. uszkodzeniem elementów sieci. Zakłady energetyczne stosują podejście systemowe pozwalające na uzyskanie optymalnej redukcji kosztów, obniżeniu ryzyka oraz poprawę parametrów eksploatacyjnych. Obecnie stosowane są trzy strategie utrzymania sieci: - obsługa naprawcza, polegająca na interwencji po wystąpieniu awarii, - obsługa czasowa, polegająca na okresowych badaniach i konserwacjach, - obsługa diagnostyczna, zależna od stanu urządzenia, polegająca na podejmowaniu interwencji na podstawie informacji diagnostycznych o stanie urządzenia [1]. W artykule skupiono się na praktycznych aspektach diagnostyki wnz w urządzeniach SN, które w wielu firmach energetycznych na całym świecie służą jako dane wejściowe strategii diagnostycznej utrzymania sieci [2]. Wyładowania niezupełne (wnz) Wyładowania niezupełne w rozdzielnicach SN mogą występować jako wyładowania powierzchniowe, gdzie drzewienie (wzmagane lotnymi zabrudzeniami i wilgotnością) występuje na powierzc[...]

 Strona 1