Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR KRZYŻANOWSKI"

K'95 - 13 Międzynarodowe Targi "Tworzywa Sztuczne + Guma"

Czytaj za darmo! »

K'95 to znany w świecie skrót nazwy największych w 1995 r. targów w branży tworzyw sztucznych i gumy. 13 Międzynarodowe Targi Tworzywa Sztuczne + Guma odbyły się w 1995 r. w Dusseldorfie 5÷12 października. Targi są organizowane raz w roku, zwyczajowo późną jesienią, kolejno w trzech miastach Europy: Dusseldorfie, Birmingham i Mediolanie. Impreza w Dusseldorfie jest największa w tym cyklu. [...]

Kwas trifluorometanosulfonowy - efektywny inicjator kopolimeryzacji trioksanu z dioksolanem

Czytaj za darmo! »

Porównano właściwości fizykochemiczne polimerów otrzymanych wobec kwasu trifluorometanosulfonowego oraz wobec trifluorku boru w reakcji kopolimeryzacji bezrozpuszczalnikowej trioksanu z dioksolanem. Uzyskane wyniki świadczą o bardzo wysokiej reaktywności superkwasu. Najlepszy produkt, o właściwościach porównywalnych do standardowych, otrzymano przy stężeniu 0,5 ppm kwasu trifluorometanosul[...]

 Strona 1