Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Henryk Zobel"

Historia Wydziału Inżynierii Lądowej PW DOI:10.15199/33.2015.12.01


  W Polsce początki nauczania technicznego w budownictwie sięgają końca XVIII w. Już w 1818 r. utworzonoOddział Budownictwa iMiernictwa przyWydziale Nauk i Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego. Działania Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, której prezesembył Stanisław Staszic, doprowadziły do otworzenia 4 stycznia 1826 r. Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego. Tę datę należy uznać za początek szkolnictwa technicznego w Polsce, Szkołę za prekursora Politechniki Warszawskiej, a z niąWydziału Inżynierii Lądowej. Niestety wybuch powstania listopadowego udaremnił rozwój Szkoły aż do 8 czerwca 1898 r., kiedy to decyzją cara Mikołaja II utworzono Warszawski Instytut Politechniczny (WIP) jego imienia. Jednym z trzech pionierskich wydziałów był Wydział Inżynieryjno-Budowlany. Nauczano w języku rosyjskim, a na Wydziale Inżynieryjno-Budowlanym jedynymi Polakami byli: prof. Aleksander Wasiutyński, prof. Mikołaj Tołwiński oraz docentWiktor Biernacki.Wlatach 1905 - 1908 uczelnia była zamknięta z powodów politycznych. Po wybuchu I wojny światowej, w 1915 r., WIP ewakuowano najpierw do Rostowa, a potem do Niżniego Nowgorodu, gdzie istniał do 1918 r. Wramach działań wojennych, w sierpniu 1915 r.,wojska niemieckie zajęłyWarszawę. 16 października 1915 r. Wydział Oświecenia Komitetu Obywatelskiego miasta Warszawy powołał Zygmunta Straszewicza na stanowisko rektora PolitechnikiWarszawskiej, a na stanowisko dziekana Wydziału Inżynierii Budowlanej i Inżynierii Rolnej Henryka Czopowskiego. 2 listopada generał-gubernator Hans von Besseler, jako przedstawiciel władz okupacyjnych, zatwierdził tymczasowy statut uczelni. 6 listopada ukazało się ogłoszenie o zapisach na Politechnikę Warszawską i do początku grudnia przyjęto 615 osób, w tym 13 kobiet. 15 listopada 1915 r. nastąpiło otwarcie roku akademickiego 1915/1916. Politechnika składała się wtedy z czterechwydziałów,wtymz naszego. W 1920 r. młodz[...]

 Strona 1